Fästingbussen

VaccinDirekt Fästingbussen rullar ut den 4 april 2018!

Fästingbussen kommer till några av de för TBE-smitta mest utsatta områdena för att underlätta för dig och din familj att få ett fullgott vaccinationsskydd mot TBE, fästingburen hjärninflammation. OBS! Vi utför även andra vaccinationer!

Turlistan:

(Tryck på ort för att se alla stopp)