MPR vaccin mot Mässling, Påssjuka och Röda hund

Senast uppdaterad: Tor 7 December, 2023
Granskad av: VaccinDirekts Läkarteam
Medicinskt granskad

Sjukdomarna mässling, påssjuka och röda hund – MPR-vaccin

Vaccination mot mässling, påssjuka och röda hund, sk MPR, ingår i det allmänna barnvaccinationsprogrammet i Sverige. Vuxna rekommenderas att se över sitt skydd mot sjukdomarna. Är du född på 70-talet kan du behöva komplettera ditt vaccinskydd mot mässling med en dos om du inte haft sjukdomen som barn. Är du är född på 60-talet kan du vara helt ovaccinerad och behöva två doser mässlingsvaccin. Är du född tidigare än så räknar man med att du haft mässling som barn. Välkommen in till våra erfarna läkare och sjuksköterskor som hjälper dig med rådgivning och eventuell vaccination.

Boka tid
Drop in

Sjukdomarna mässling, påssjuka och röda hund

Mässling är en mycket smittsam virussjukdom som ger hög feber, torrhosta, ögonirritation och utslag. Komplikationer som öroninflammation, lunginflammation och hjärnhinneinflammation kan förekomma. Mässlingviruset smittar via luften. Då många i Sverige är vaccinerade mot MPR är risken att smittas relativt sett liten, men den är större vid utlandsresor.

Påssjuka är också en luftburen virussjukdom som i vissa fall kan få ett komplicerat förlopp med hjärnhinneinflammation. Pojkar som insjuknar efter puberteten kan få testikelinflammation och det finns en liten risk för sterilitet efter att ha insjuknat med testikelinflammation. Symtom på påssjuka är feber, huvudvärk, illamående och kräkning samt svullnad vid underkäken.

Röda Hund är även den en luftburen virussjukdom som kan ge fosterskador om du insjuknar under graviditet. Symtom på sjukdomen är snuva, feber, ledvärk, svullna lymfkörtlar och hudutslag.

MPR-vaccinet

MPR-vaccinet är ett trippelvaccin som skyddar mot de tre sjukdomarna i en och samma injektion. MPR-vaccinet är ett levande, sk försvagat vaccin som ges i två doser. Dos två ges tidigast fyra veckor efter den första dosen. Det kan vara en fördel att förlänga intervallet mellan doserna för att få ett maximalt skydd.
Vaccinet bör inte ges till personer med sänkt immunförsvar.

Vaccination mot MPR vid utlandsresa

Du ska vara extra noga med att se över ditt skydd mot mässling, påssjuka och röda hund om du reser utomlands. I många länder förekommer utbrott av framför allt mässling. Är vaccinationstäckningen bland lokal befolkningen låg, vilket tyvärr inte alls är ovanligt i delar av världen, innebär det att risken för att du ska smittas är högre än hemma i Sverige.

Pris för vaccin mot MPR-vaccin

Vi har mer än 50 års erfarenhet av vaccinationer och är Nordens största vaccinatör. I priset ingår alltid rådgivning av våra välutbildade och erfarna sjuksköterskor och läkare. Vårt gedigna journalsystem gör att du får en god överblick och kontroll över dina vaccinationer och vi hjälper dig med eventuella påminnelser.
Prislista

Lyssna på VaccinDirekts läkare Charlotta när hon berättar om mässling

Källa:
WHO


Inför ditt besök      Våra mottagningar Boka tid