MPR vaccin mot mässling, påssjuka och röda hund

Vaccination mot mässling, påssjuka och röda hund ingår i det allmänna barnvaccinationsprogrammet i Sverige. Även vuxna rekommenderas att se över sitt skydd mot sjukdomarna. Vad gäller mässling så kan personer födda på 70-talet behöva komplettera med en dos vaccin om de inte hade sjukdomen som barn. Personer födda på 60-talet kan vara ovaccinerade och behöva två doser vaccin. Är man född tidigare än så räknar man med att man haft mässling som barn.

Mässling är en mycket smittsam virussjukdom med hög feber, torrhosta, ögonirritation och utslag. Komplikationer som öroninflammation, lunginflammation och hjärnhinneinflammation kan förekomma. Det sistnämnda är en ovanlig men allvarlig komplikation. Viruset smittar via luften vid till exempel hosta eller nysningar. Då många i Sverige är vaccinerade är risken att smittas relativt liten, men den kan vara större vid utlandsresor.

Påssjuka är en virussjukdom som i vissa fall kan få ett komplicerat förlopp med hjärnhinneinflammation. Pojkar som insjuknar efter puberteten kan få testikelinflammation. Det finns en liten risk för sterilitet för pojkar efter sjukdom med testikelinflammation. Symtomen är feber, huvudvärk, illamående och kräkning samt svullnad vid underkäken. Smittan är luftburen.

Röda Hund är en virussjukdom som kan ge fosterskador om man insjuknar under graviditet. Smittan är luftburen. Symtom på sjukdomen är snuva, feber, ledvärk, svullna lymfkörtlar och hudutslag.

MPR-vaccinet

Vaccinet är ett levande, försvagat vaccin. Det ges i två doser. Dos två ges tidigast fyra veckor efter den första dosen. Det kan dock vara en fördel att förlänga intervallet mellan doserna för att få ett maximalt skydd. Det är ett trippelvaccin där skydd mot alla tre sjukdomarna ingår i samma injektion.

Vid pågående feber bör man skjuta upp vaccinationen. Vaccinet bör inte ges till personer med sänkt immunförsvar.

Vaccination vid utlandsresa

I många länder förekommer utbrott av framför allt mässling och vaccinationstäckningen bland befolkningen kan variera vilket innebär att risken att smittas kan vara  högre än i Sverige.

VaccinDirekts läkare Charlotta om Mässlingen

Källa:
WHO


Inför ditt besök      Våra mottagningar