Fästingvaccin

Senast uppdaterad: Ons 6 Mars, 2024
Granskad av: VaccinDirekts Läkarteam
Medicinskt granskad

Fästingvaccin mot TBE och fästingburen hjärninflammation

Det finns vaccin mot en av sjukdomarna som sprids via fästingar, TBE – Tick Borne Encephalitis. Det finns i dagsläget inget vaccin mot Borrelia som är en annan fästingburen sjukdom. Fästingburen TBE är en farlig sjukdom som kan orsaka symptom så som  hjärninflammation och skada hjärnan. TBE-viruset bärs av fästingar och tränger in i huden genom fästingbett. Det finns i dag ingen botande behandling mot TBE och ungefär en tredjedel av alla vuxna som insjuknar i TBE får en spridning till hjärnan eller hjärnhinnorna. Detta kan leda till bestående men och långvariga besvär med minnet, koncentrationen och balansen. Du kan även få problem med TBE symtom så som huvudvärk, finmotorik och koordination. Du är immun för resten av livet om du en gång har haft TBE. Det finns väl beprövade vaccin mot TBE.

Mottagning – Boka tid
Mottagning – Drop in
Fästingbussen

Antal TBE-fall har ökat i Sverige under de senaste åren och smittan sprider sig också till nya riskområden. Därför är det viktigt att skydda dig mot TBE genom vaccination. Detta är särskilt viktigt om du är ute och rör dig i skogen, arbetar i trädgården, spelar golf eller går ut med hunden.

Vaccinationsskydd mot fästingburna TBE.

Det finns i dag välbeprövat vaccin som skyddar dig mot TBE. Vaccination mot TBE ger en god skyddseffekt mot skador i hjärnan och har få och ofta lindriga biverkningar. För fullgott skydd mot TBE krävs att du följer ditt vaccinationsschema, det räcker alltså inte med en vaccination.

Vaccinet mot TBE skyddar inte mot Borrelia som är en annan fästing-överförd sjukdom orsakad av en bakterie. Det finns inget förebyggande skydd mot Borrelia. Har du blivit biten av en fästing som bär borrelia, så kan du ha tur och undvika sjukdomen om du är snabb på att avlägsna fästingen efter det att den bitit sig fast. Borrelia går, till skillnad från TBE, att behandla med antibiotika.

TBE-vaccinationsschema

Grundvaccineringen mot TBE består av tre eller fyra doser under en tidsperiod på ungefär ett år följt av en dos efter tre år och därefter en dos vart femte år. En extra dos rekommenderas till personer som är äldre än femtio år då äldre personer generellt har lite sämre immunsvar på vaccinationer. Även personer med sänkt immunförsvar på grund av sjukdom eller behandling kan behöva en extra dos för att vara skyddade.

Graviditet och TBE-vaccin

Gravida kvinnor rekommenderas som regel inte TBE-vaccination under graviditeten. Är du gravid och tillhör högriskgrupp så kan du efter rådgivning skyddas mot TBE, men i de flesta fall kan du vänta tills efter graviditeten. Det går bra att ta vaccin mot TBE när du ammar Läs mer om detta här.

Barn och TBE-vaccin

Barn kan vaccineras mot TBE från ett (1) års ålder.  Små barn under 1,5-2 års ålder vaccineras i låret, medan äldre barn vaccineras på överarmens utsida. Risken att få feber efter TBE-vaccination är något större för barn jämfört med vuxna. Läs mer om detta här.

Rätt säsong för TBE-vaccination

Du kan vaccinera dig när du vill under året och börja gärna i tid. Vi rekommenderar dig att inleda din grundvaccering mot TBE i god tid innan sommarsäsongen. Du ska ha hunnit få två doser med en månads mellanrum och först två veckor efter din dos två har du uppnått ett fullgott skydd.

När är det fästingsäsong?

Fästingsäsongen varar ungefär från mars till november . Fästingarna är aktiva när det börjar bli plusgrader ute på våren och inaktiva igen när det blir kallt igen till vintern.

TBE-vaccinets biverkningar

Först och främst ska det sägas att långt ifrån alla kommer uppleva biverkningar av TBE-vaccinet  och för de allra flesta som ändå får TBE-vaccin biverkningar så är dessa mycket lindriga. Läs mer om detta här.

Senast uppdaterad: 23 mars 2023
Innehållet är granskat av: VaccinDirekts Läkarteam

TBE    Fästingbussen    Våra mottagningar