Allt om fästingar & fästingbett

Information om fästingar och fästingbett

Fästingburna sjukdomarna TBE och Borrelia

I Sverige är många oroliga för att vistas ute i naturen på grund av fästingar som genom fästingbett sprider sjukdomar. De vanligaste sjukdomarna som sprids via fästingbett är Borrelia och TBE. TBE kan ge allvarliga hjärnskador och det kan du undvika genom vaccination och genom att följa ditt vaccinationschema. Mot Borrelia som du får genom fästingbett finns tyvärr inget förebyggande vaccin.

Var fästingar finns och när börjar fästingsäsongen

Numera hittar du fästingar över nästan hela vårt avlånga land. Fästingar som bär på TBE är dock vanligast i kusttrakterna i Stockholms, Uppsalas och Södermanlands län, även Skåne och Göteborgsområdet. TBE står för ”Tick Borne Encephalitis” och betyder hjärninflammation som överförs av fästingar. Det finns ingen behandling mot TBE, men däremot finns vaccin som är lämpligt för dem som bor i utsatta områden. När temperaturen överstiger 5-7 plusgrader så blir fästingarna aktiva. Man brukar säga att fästingsäsongen tar sin början i mars och pågår ungefär till november. Som utvecklingen ser ut i Europa och världen i stort lär fästingsäsongen förlängas något.

Fästingarnas livscykel

Fästingen genomgår tre stadier. Den går från larv till nymf till vuxen fästing. För att utvecklas vidare behöver den suga blod och från början ger den sig på mindre däggdjur, reptiler eller fåglar. När den blivit nymf är den cirka 1 mm och behöver ett riktigt skrovmål för att bli vuxen. Aktiva fästingar gömmer sig i vegetation, ofta på grässtrån ca 10-20 cm från marken. Sedan väntar den på ett värddjur att suga blod av. Då griper den tag och förankrar sig i sitt offer. Befruktade honor som suger blod för tredje gången lägger omkring 2000 ägg innan de slutligen dör.

Fästingbett

Ta för vana att söka efter fästingar på kroppen dagligen under fästingsäsongen. Detta för att undvika de sjukdom som sprids via fästingbett. Om du blivit fästingbiten ska du ta bort fästingen så fort som möjligt. Ju längre fästingen får sitta, desto större är risken att den överför sjukdomar så som borrelia eller TBE.  Läs mer här om fästingbett.

Fästingbett kan ge orsaka rodnad, klåda, svullnad eller knölar kring själva fästingbettet på människor. Detta brukar gå över av sig självt inom några dagar.

Hur tar du bort en fästing

För att ta bort en fästing är det bästa att ta ett stadigt grepp med en vanlig pincett eller fästingborttagare kring mundelarna som sitter mot huden och långsamt dra den rakt ut. Därefter tvättar du noggrant med vatten och tvål eller desinfektionsmedel. Tänk på att inte rycka för snabbt, eftersom delar av djuret kan då stanna kvar i huden. Läs mer här om fästingbett.

Skydda dig mot TBE och fästingar

  • Skydda dig genom vaccinering och genom att följa ditt vaccinationsschema.
  • Bär heltäckande kläder då du vistas i skog och mark.
  • Använd mygg och fästingmedel t ex Moskitoguard som är både snällt mot huden och naturen.
  • Inspektera hela kroppen och ta bort eventuella fästingar. Leta särskilt bakom öron och vid hårfästet på barn.
  • Ta gärna en dusch så att eventuella fästingar (som ofta vandrar runt på kroppenen stund innan de biter) spolas av.
  • Kontrollera pälsen på husdjur som vistas ute.

Senast uppdaterad: 30 mars 2023
Innehållet är granskat av: VaccinDirekts Läkarteam

TBE Fästingvaccin      Fästingbussen       Våra mottagningar