Integritetspolicy

Integritetspolicy för VaccinDirekts besökare

VaccinDirekt i Sverige AB vet att personlig integritet är viktigt för våra kunder, leverantörer och
webbplatsbesökare. Syftet med denna policy är att på ett tydligt och transparent sätt beskriva hur
vi behandlar dina personuppgifter vid besök av våra mottagningar och vår webbplats, för att du
ska känna dig trygg med att vi hanterar dina personuppgifter på ett lagligt och säkert sätt. Vi
beskriver även de rättigheter du har som registrerad. Vi uppmanar därför dig att läsa igenom
denna integritetspolicy.

Informationen i denna integritetspolicy rör ditt besök på VaccinDirekts mottagningar och webb-
plats och gäller utöver den information om behandling av dina personuppgifter som du redan har

fått del av, t.ex. i samband med ditt besök hos en av våra vaccinmottagningar. Därutöver kan vi i
vissa fall lämna kompletterande information om viss personuppgiftsbehandling till dig.
Om du inte lämnar de personuppgifter som beskrivs i denna integritetspolicy kan det hända att vi
inte har möjlighet att tillhandahålla alla tjänster till dig.

Vi behandlar dina personuppgifter i enlighet EU:s dataskyddsförordning (2016/679), patientdatala-
gen och annan tillämplig integritetsskyddslagstiftning.

Läs mer om vår integritetspolicy