Vaccin mot Epidemisk hjärnhinneinflammation och Menigokocker

Menigokocker och epidemisk hjärnhinneinflammation (Meningit)

Meningokocker är bakterier som kan orsaka allvarlig hjärnhinneinflammation, sk epidemisk hjärnhinneinflammation eller menigit, med ett snabbt insjuknande och förlopp. Om en person insjuknar är det mycket bråttom att uppsöka sjukvård och se till att patienten får antibiotika. Du kan förebyggande vaccinera dig mot epidemisk hjärnhinneinflammation.

Hur smittar menigokocker?

Meningokocker smittar via luftburen droppsmitta, t.ex. vid hosta och nysningar, samt i närkontakt med andra människor. Närkontakt kan vara att sova i samma rum, att gå på samma förskola eller ha salivkontakt. Alla kan drabbas, men det är högst incidens hos barn, ungdomar och yngre vuxna. Bärarskap av menigokocker kan förekomma hos så många som 10% av befolkningen, utan att de för den sakens skull är sjuka. De som insjuknar har ofta nyligen haft sin första kontakt med menigokockbakterien och är inte kroniska bärare.

Symtom av menigokocker och på epidemisk hjärnhinneinflammation

  • Feber
  • Karakteristiska utslag i form av små blödningar under huden, s.k. petechier.
  • Svår huvudvärk
  • Nackstyvhet
  • Kräkningar
  • Ljuskänslighet
  • Medvetandesänkning

Riskområden för Menigokocker

Den epidemiska hjärnhinneinflammationen är vanligast i Afrika söder om  Sahara vilket ofta kallas för “meningitbältet”, men sjukdomen förekommer i hela världen. Olika undergrupper av meningokocker dominerar i olika länder. I Sverige förekommer mest grupp B och C. Kring “meningitbältet” i Afrika har grupp A dominerat.

Vaccin mot Menigokocker

Det förekommer tre olika varianter av förebyggande vaccin mot meningokocker. Ett vaccin som skyddar mot undergrupperna A,C, W(135) och Y är vanligast att ge vid utlandsresor. Det finns också ett vaccin mot meningokocker grupp B.

Vem bör vaccinera sig mot menigokocker?

Vaccination mot menigokocker rekommenderas till barn och unga vuxna som skall studera, jobba eller göra en långresa utomlands. Vaccination för att förebygga epidemisk hjärnhinneinflammation kan också rekommenderas om man ska vistas en längre tid i länder där de lokala myndigheterna rekommenderar den egna befolkningen att vaccinera sig mot menigokocker, t.ex. Grekland, Tjeckien, Australien, USA, Spanien, Kanada och Storbritannien/Irland. Vaccination mot meningokocker grupp A, C, W, Y är obligatorisk vid pilgrimsresor till Saudiarabien.

Pris för vaccin mot Menigokocker och Epidemisk hjärnhinneinflammation

Se prislista per mottagning för vaccin mot epidemisk hjärnhinneinflammation.

Vi har mer 20 års erfarenhet av vaccinationer och är Nordens största vaccinatör. I priset ingår alltid rådgivning av våra välutbildade och erfarna sjuksköterskor och läkare. Vårt gedigna journalsystem gör att du får en god överblick och kontroll över dina vaccinationer och vi hjälper dig med eventuella påminnelser.

Källor:
Folkhälsomyndigheten
CDC


Inför ditt besök      Våra mottagningar       Boka tid