Epidemisk hjärnhinneinflammation vaccin

Meningokocker är bakterier som kan orsaka hjärnhinneinflammation med ett snabbt insjuknande och förlopp. Om en person insjuknar är det bråttom att uppsöka sjukvård och se till att personen får antibiotika. Smitta sker via luftburen droppsmitta, t.ex. vid hosta och nysningar, men också i närkontakt med andra människor. Det är ofta barn, ungdomar och yngre vuxna som insjuknar. Bärarskap kan förekomma hos så många som 10% av befolkningen utan att de för den skull är sjuka. De som insjuknar har ofta nyligen haft sin första kontakt med bakterien och är inte kroniska bärare.

Symtom

Typiska symtom på meningit är:

  • Feber
  • Karakteristiska utslag i form av små blödningar under huden, s.k. petechier.
  • Svår huvudvärk
  • Nackstyvhet
  • Kräkningar
  • Ljuskänslighet
  • Medvetandesänkning

Vaccin

Det förekommer tre olika varianter av förebyggande vaccin mot meningokocker i Sverige. Ett vaccin som skyddar mot undergrupperna A,C, W(135) och Y är vanligast att ge vid utlandsresor. Det finns också ett vaccin mot meningokocker grupp B.

Riskområden

Den epidemiska hjärnhinneinflammationen är vanligast i Afrika söder om  Sahara vilket ofta kallas för “meningitbältet”, men sjukdomen förekommer i hela världen. Olika undergrupper av meningokocker dominerar i olika länder. I Sverige förekommer mest grupp B och C. Kring “meningitbältet” i Afrika har grupp A dominerat.

Vem bör vaccinera sig

Vaccination rekommenderas till barn och unga vuxna som skall studera utomlands eller jobba som au-pair, eller ge sig ut på en långresa under enklare förhållanden där man exempelvis sover tillsammans i sovsalar. Vaccination kan också rekommenderas om man skall vistas en längre tid i länder där myndigheter rekommenderar den egna befolkningen att vaccinera sig, t.ex. Grekland, Tjeckien, Australien, USA, Spanien, Kanada och Storbritannien/Irland.

Vaccination mot meningokocker grupp A, C, W, Y är obligatorisk vid pilgrimsresor till Saudiarabien.

Källor:
Folkhälsomyndigheten
CDC


Inför ditt besök      Våra mottagningar