Hjärnhinneinflammation vaccin

Epidemisk hjärnhinneinflammation även kallad hjärnhinneinflammation eller meningokockinfektion, orsakas av meningokocker.

Det är en mycket allvarlig bakterieinfektion som ger hjärnhinneinflammation. Denna typ av meningit förekommer i epidemier i Afrika, Sydamerika och på Arabiska halvön. Det finns möjlighet att vaccinera mot meningokocktyperna A, C, W, Y.

Hjärnhinneinflammation orsakad av meningokocker

Varje år insjuknar flera hundra tusen människor, framförallt barn och ungdomar i hjärnhinneinflammation orsakad av meningokocker. Sjukdomen överförs via saliv, t.ex. vid nysning, pussar eller genom att använda samma glas/flaska/bestick. Därför drabbas oftast personer som vistas i miljöer med täta och nära kontakter, t.ex. på dagis, skola/universitet, diskotek eller på resor.

Meningokockinfektion

Meningokockinfektioner kan vara svåra att känna igen, då dessa liknar influensa. Vanliga symtom är feber, huvudvärk, ljuskänslighet, muskelvärk och nackstyvhet. Vaccination rekommenderas till barn, ungdomar, studenter, back-packers och au-pairer som vistas i eller reser till länder där meningokock är vanligt eller där myndigheterna rekommenderar vaccination för den egna befolkningen, t ex Grekland, Tjeckien, Australien, USA, Spanien, Kanada och Storbritannien/Irland. En vaccinationsdos ger ett långvarigt skydd.

Vaccin mot hjärnhinneinflammation

Vaccination rekommenderas, speciellt för barn och ungdomar, om resan sker under enkla förhållanden i de utsatta världsdelarna. Grundvaccination är en dos, därefter en förnyelsedos efter 8 år.

Inför ditt besök      Våra mottagningar