Vattkoppsvaccin bör ingå i barnvaccinationsprogrammet enl Folkhälsomyndigheten

Vaccin mot vattkoppor bör ingå i det allmänna vaccinationsprogrammet, men inte vaccin mot bältros. Det föreslår Folkhälsomyndigheten i en ny utredning. Vattkoppssjukdom drabbar i dag så gott som hela den svenska befolkningen som inte är vaccinerad.

– Vaccinationerna mot vattkoppor kommer att förebygga ett stort antal sjukdomsfall och därigenom vara samhällsekonomiskt effektivt. Det kommer också minska lidandet hos dem som drabbas hårdast av sjukdomen, säger Sören Andersson, chef för enheten för vaccinationsprogram på Folkhälsomyndigheten

Läs mer här