Fästingvaccin

Fästingvaccin = Vaccin mot TBE Fästingburen hjärninflammation

TBE-virus överförs från smittade fästingar till människan direkt när fästingen biter dig. Det finns ingen botande behandling mot TBE och ca 1/3 av vuxna som insjuknat får bestående men. Smittan har då spridit sig till hjärna och hjärnhinnor. Några få har avlidit av sjukdomen i Sverige. Därför är det mycket viktigt att skydda sig genom TBE-vaccination.

Vaccination mot fästingburna sjukdomar

Vaccination mot TBE ger god skyddseffekt med få och lindriga biverkningar. Det utökade vaccinationsschemat rekommenderas till personer äldre än 50 år, då äldre personer ofta har sämre vaccinationssvar.

Grundvaccinering innebär 3-4 doser inom 1 år, följt av 1 dos var 3:e-5:e år. Inled gärna grundvaccinering i mars månad eller i god tid före sommaren. Fästingsäsongen varar från mars till november. Gravida kvinnor rekommenderas som regel ej TBE-vaccination. 

Vaccinet skyddar inte mot Borrelia, en annan fästingöverförd sjukdom orsakad av en bakterie som överförs 1-2 dygn efter fästingbettet. Det är då viktigt att så tidigt som möjligt ta bort eventuella fästingar från kroppen. Borrelia kan behandlas med antibiotika.

TBE Fästingbussen Våra mottagningar