TBE-vaccin

Vaccin mot TBE Fästingburen hjärninflammation

TBE-viruset kan överföras från smittade fästingar till människor när fästingarna biter sig fast. Viruset finns i fästingens saliv. Det finns ingen botande behandling mot TBE och cirka en tredjedel av de vuxna som insjuknar får en spridning av sjukdomen till hjärna eller hjärnhinnor vilket kan ge bestående men eller långvariga besvär med till exempel minne, koncentration och balans eller problem med huvudvärk och finmotorik eller koordination. Många beskriver också en besvärande trötthet. Några få har också avlidit av sjukdomen i Sverige. TBE-fallen har ökat i Sverige under de senaste åren och smittan sprider sig också till nya områden. Därför är det viktigt att skydda sig mot TBE genom vaccination, särskilt om man vistas mycket ute i naturen.

Vaccination mot fästingburna sjukdomar

Vaccination mot TBE ger en god skyddseffekt med få och ofta lindriga biverkningar. Ett utökat vaccinationsschema med en extra dos rekommenderas till personer som är äldre än femtio år eftersom äldre personer generellt har lite sämre immunsvar på vaccinationer. Även de med sänkt immunförsvar på grund av sjukdom eller behandling kan behöva en extra dos.

Grundvaccineringen mot TBE består av tre eller fyra doser under en tidsperiod på ungefär ett år följt av en dos efter tre år och därefter en dos vart femte år. Inled gärna grundvaccineringen i god tid innan sommarsäsongen då två doser med en månads mellanrum behövs för att få ett bra skydd och det dröjer till cirka två veckor efter dos två innan man har uppnått ett gott skydd. Fästingsäsongen varar ungefär från mars till november – fästingarna kommer fram när det börjar bli plusgrader ute. Gravida kvinnor rekommenderas som regel inte TBE-vaccination under graviditeten. Barn i riskområden kan vaccineras från ett års ålder.

Vaccinet skyddar inte mot Borrelia, en annan fästingöverförd sjukdom orsakad av en bakterie. Har man tur kan man dock undvika borreliasmitta om man är snabb på att avlägsna fästingen efter att den bitit sig fast. Borrelia går också att behandla med antibiotika.

TBE Fästingbussen Våra mottagningar