Fästingvaccin

Fästingvaccin = Vaccin mot TBE (fästingburen encephalit/hjärninflammation)

TBE-virus överförs från smittade fästingar till människan i bettögonblicket. Det finns ingen botande behandling och ca 1/3 av vuxna som insjuknat får bestående men. Smittan har då spridit sig till hjärna och hjärnhinnor. Några få har avlidit av sjukdomen i Sverige.

Vaccination mot fästingar

Vaccination mot TBE ger god skyddseffekt med få och lindriga biverkningar. Det utökade vaccinationsschemat rekommenderas till personer äldre än 50-60 år, då äldre personer ofta har sämre vaccinationssvar.

Grundvaccinering innebär 3-4 doser inom 1 år, följt av 1 dos var 3:e-5:e år. Inled gärna grundvaccinering i mars månad eller i god tid före sommaren. Fästingsäsongen varar från mars till november. Gravida kvinnor rekommenderas som regel ej TBE-vaccination. 

Vaccinet skyddar inte mot Borrelia, en annan fästingöverförd sjukdom orsakad av en bakterie som överförs 1-2 dygn efter fästingbettet. Det är då viktigt att så tidigt som möjligt ta bort eventuella fästingar från kroppen. Borrelia kan behandlas med antibiotika.

TBE Fästingbussen Våra mottagningar