TBE vaccinering barn

TBE eller Tick Borne Encephalitis är en farlig sjukdom som bidrar till hjärninflammation orsakad av fästingar. TBE-viruset bärs av fästingar och tränger in i huden vid fästingbett. Dock är viruset vanligare i södra Sverige. Smittan är också vanlig i vissa delar av Centraleuropa, Östeuropa och Ryssland. Smittorisken är som störst under sommaren men kan bli aktuell redan i april och avklinga i oktober-november. Därför är det av stor vikt att vaccinera barn mot TBE, eftersom de gärna vistas ute och således lätt kommer i kontakt med de små djuren.

När bör barn vaccineras mot TBE?

Vaccination mot TBE bör tas i beaktande redan innan fästingsäsongen börjar tillta. Det ger ett fullgott skydd om vaccinet får tid på sig att verka. Även barn tar 2 doser med cirka en månads mellanrum första säsongen. Ett gott skydd beräknas uppnås efter den andra dosen. Sedan fortsätter man följande säsong med en dos. Därefter påfyllnadsdoser precis som för vuxna för att skyddet inte skall sjunka.

Vid vilken ålder kan barn vaccineras?

Från ett års ålder är vaccinet godkänt. Små barn under 1,5-2 års ålder vaccineras i låret, äldre barn vaccineras på överarmens utsida. Lokalbedövning med t ex bedövningssalva eller plåster någon timme innan vaccination är möjligt att använda vid TBE-vaccination. Risken att få feber efter TBE-vaccination är något större för barn jämfört med vuxna. Det är bra att vaccinera barn mot TBE om man vistas mycket tillsammans i skog och mark, eftersom TBE inte går att behandla om man väl insjuknat.

TBE Fästingvaccin Fästingbussen