TBE vaccinering av barn

Kan TBE drabba barn?

TBE eller Tick Borne Encephalitis är en allvarlig fästingburen sjukdom som kan orsaka hjärninflammation och hjärnskada hos barn såväl som hos vuxna. Vaccin ges från 1 års ålder och skyddar mot insjuknande i TBE.

Hur smittas barn av TBE?

TBE-viruset bärs av fästingar och viruset tränger in i huden genom fästingbett. Det är viktigt att vaccinera barn mot TBE eftersom barn gärna leker och vistas ute och då kommer i kontakt med fästingarna.

Var riskerar barn att drabbas av TBE?

Riskområdet för TBE i Sverige ökar hela tiden och smittan finns numera i större delen av Sverige, från Skåne i syd till Örnsköldsvik i norr. Smittan finns även i delar av Europa och Asien. Smittorisk finns så fort fästingarna börjar vara aktiva för säsongen.  och Det finns inget botemedel mot TBE, men genom att följa sitt TBE vaccinationschema kan man undvika att insjukna.

Vaccinera er hos oss

När bör barn vaccineras mot TBE?

Vaccination mot TBE kan göras närsomhelst på året och det viktiga är att hinna få ett grundskydd tills säsongen är igång. Det är sedan viktigt att barnen sedan följer sitt TBE-vaccinationsschema resten av livet med påfyllnader med vissa intervall. Detta för att ha ett fullgott skydd.

Hur ser mitt barns TBE-vaccinatiosschema ut?

För alla mellan 1 år och 49 år gäller 3 doser inom det första året följt av påfyllnads-doser.  Ditt barn rekommenderas att ta dos 2 en månad efter första dosen och dos 3 tas 5-12 månader efter dos 2. Sedan fyller ni på med påfyllnads-doser där den fjärde dosen tas 3 år efter dos 3. Därefter fyller ni på med en dos vart 5:e år för all framtid för att säkra ditt barns skydd mot  TBE. Vaccinerar ni er hos oss så registreras vaccinationerna i vårt journalsystem, som du själv ser på Mina Sidor, och vi skickar påminnelser när det är dags för påfyllnad.

Vid vilken ålder kan barn vaccineras?

Vaccin mot fästingburna TBE för barn ges från ett års ålder.

Vad krävs för att starta upp TBE vaccinering av mitt barn ?

För vaccination av minderåriga barn där inte alla vårdnadshavare är med på plats, kan ni behöva ha med er en underskriven blankett där vårdnadshavarna intygar sitt samtycke till vaccination. Vid delad eller gemensam vårdnad skall båda vårdnadshavarna skriva under blanketten. Detta gäller t ex när ni påbörjar en ny vaccination för barnet, men behövs inte när ni kommer tillbaka för en dos 2 eller dos 3 om detta är aktuellt.

Det kan också vara aktuellt om ett äldre barn kommer ensamt till oss för vaccination eller om barn och ungdomar kommer i sällskap med annan vuxen än vårdnadshavarna.

VaccinDirekts samtyckesblankett för vaccination*

Hur vaccineras barn mot TBE?

Små barn, under 1,5-2 års ålder, vaccineras i låret, medan äldre barn vaccineras på överarmens utsida. Lokalbedövning med t ex bedövningssalva eller plåster någon timme innan vaccination är möjligt, men inte alls nödvändig.

Är ditt barn skeptiskt till sprutor?

Att känna olust inför att ta en spruta är något som vissa barn upplever. Vi på VaccinDirekt och FästingBussen har stor vana att välkomna barn och läs på hur du kan förbereda dig och ditt barn här. Om du känner att det finns stora utmaningar så kontakta er närmaste VaccinDirekt-mottagning i förväg så kan vi göra en gemensam plan.

TBE Fästingvaccin 

Innehållet är granskat av: VaccinDirekts Läkarteam