Gula febern Brasilien

I nuläget ser man ingen urban spridning av gula febern-viruset. Karnevalen i Rio hålls mellan 24/2 och 4/3 och under den tiden räknar man med att många människor besöker staden samt gör turer utanför de större städerna. WHO rekommenderar därför följande:

  • Gula feber vaccination 10 dagar innan avresa
  • Myggskydd
  • Att söka vård vid gula febern-symtom under resan och efter att ha lämnat gula febern-området