Information om Corona och Pneumokocker

Det nya coronaviruset ger oftast milda besvär med feber och luftvägsbesvär, men i en del fall orsakar det även lunginflammation.

Många hör nu av sig till våra mottagningar och undrar om pneumokockvaccin även skyddar mot lunginflammation orsakad av coronaviruset.

Pneumokockvaccin skyddar visserligen mot lunginflammation, men enbart om denna är orsakad av pneumokocker.

Det är alltså viktigt att förstå att det i dagsläget inte finns något vaccin som skyddar mot det nya coronaviruset.

Läs gärna mer om coronaviruset under rubriken ”Frågor och svar… ” på Folkhälsomyndighetens hemsida

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/smittsamma-sjukdomar/coronavirus/fragor-och-svar-om-nytt-coronavirus/

Välkommen in till våra mottagningar, vi har alltid drop-in, du behöver inte boka tid!

Om vaccination      Inför ditt besök      Våra mottagningar