Kraftig ökning av sjukfall i kikhosta under augusti-september

Under augusti-september 2016 har det skett en kraftig ökning av sjukfall i kikhosta.

I Sverige ingår kikhosta i barnvaccinationsprogrammet men vaccinationsskyddet är inte livslångt. Besök gärna en av våra drop-in mottagningar för att få mer information om vaccinet.