Tullbestämmelse och transport av läkemedel

Behöver du inta läkemedel regelbundet och ska ut och resa är det bra att veta vilka regler som gäller. Detta kan även vara viktigt om du behöver malariaprofylax för en längre tids vistelse i malariaendemiskt område. För narkotikaklassade och dopningsklassade läkemedel gäller särskilda regler.

  1. Ta med dig tillräckligt med läkemedel för resan + några veckor extra
  2. Transportera mediciner i handbagaget (insulin får till exempel inte frysa).
  3. Du måste kunna visa att läkemedlet är för personligt bruk:
    1. Förvara medicinerna i originalförpackning med apoteksetikett med ditt namn på
    2. Ta med dig ett recept eller ett läkarintyg
  4. De flesta länder accepterar 3 månaders läkemedel för eget bruk. Läkemedel för eget bruk för längre vistelse kräver ett läkarintyg “Medical certificate for carrying of medication” från din läkare. Det är viktigt att läkemedlet är listat med sitt generiska namn.
  5. Använder du narkotikaklassade läkemedel och reser inom Schengen kan du få ett Schengenintyg från apoteket. Reser du till ett icke Schengenland behöver du intyg från din läkare.
  6. Informera dig i god tid innan resa över tullbestämmelse för varje enskilt land.

För tullbestämmelse per land: http://www.incb.org/incb/en/travellers/country-regulations.html

Fler och mer detaljerade tips hittar du på 1177 eller på Apoteket.

Om vaccination Våra mottagningar Inför ditt besök