Influensavaccinering 2023/2024 – Riskgrupp

VaccinDirekts riskgruppsvaccinering mot influensa: 

Kostnadsfri riskgruppsvaccination mot influensa –  start 7 november 2023 i Region Stockholm och Region Uppsala

Under influensasäsongen med start 7 november 2023 vaccinerar vi riskgrupper mot influensa på alla våra mottagningar i Stockholm, Täby, Kista, Hammarby Sjöstad, Solna, Nacka, Haninge, Farsta, Södertälje
och på våra två mottagningar i Uppsala.

Varmt välkommen från och med den 7/11 på drop in eller bokad tid!

Ni kan hjälpa oss att hjälpa så många som möjligt genom att ta av er ytterkläder innan ni kliver in i besöksrummet, ha kortärmad tröja samt undvika eftermiddagar och kvällar.

Vi har högdosvaccin mot influensa för mer effektivt skydd på alla våra mottagningar för 60+ enligt prislista.

Kostnadsfri riskgruppsvaccination mot pneumokocker och covid-19 – Året om

I Region Stockholm samt Region Uppsala vaccinerar VaccinDirekt riskgrupper året om mot pneumokocker och covid-19 enligt avtal med regionen. Varmt välkommen på drop in eller bokad tid!

Ej subventionerade vacciner som är rekommenderat till riskgrupper

Folkhälsomyndigheten rekommenderar vaccination mot RS-virus till personer 75 år och äldre samt personer i medicinska riskgrupper som är 60 år och äldre. Säsong 2023/2024 är vaccination mot RSV inte kostnadsfri.. På VaccinDirekt finns vaccin tillgängligt för personer över 60 år mot en kostnad. Varmt välkommen på drop in eller bokad tid!

För information om våra Region-samarbeten: 

 • Region Stockholm
 • Region Uppsala

Vem räknas som riskgrupp för influensa?

Riskgrupper som rekommenderas årlig vaccination mot influensa bekostat av regionerna:

 • Alla personer som är 65 år och äldre – detta gäller om man fyller 65 år innevarande år
 • Alla gravida efter graviditetsvecka 12. För de gravida som har en ytterligare riskfaktor enligt listan nedan kan vaccination ske även före graviditetsvecka 13
 • Alla personer från 6 månader med följande sjukdomar, diagnoser eller tillstånd:
  • Kronisk hjärt- och kärlsjukdom inklusive stroke
  • Kronisk lungsjukdom, såsom KOL och svår eller instabil astma.
  • Andra diagnoser eller tillstånd som leder till nedsatt lungfunktion eller försämrad hostkraft och sekretstagnation (till exempel extrem fetma, neuromuskulära sjukdomar eller en flerfunktionsnedsättning).
  • Kronisk lever- eller njursvikt.
  • Diabetes mellitus typ 1 och 2.
  • Tillstånd som innebär kraftigt nedsatt immunförsvar på grund av sjukdom eller behandling inklusive personer med Downs syndrom

Övriga grupper som rekommenderas årlig vaccination mot säsongsinfluensa:

 • Hushållskontakter, både barn och vuxna, till personer med kraftigt nedsatt immunförsvar.
 • Personal inom vård och omsorg som arbetar nära patienter och omsorgstagare med ökad risk för allvarlig influensa, exempelvis på särskilda boenden för äldre (SÄBO) och inom hemtjänsten.

Andra grupper som särskilt kan beaktas för influensavaccination utöver ovanstående definierade riskgrupper är personer med skörhet som behöver hjälp med aktiviteter i dagliga livet av hemtjänst, eller liknande stöd, samt personer med påtagligt nedsatt hälsa av andra skäl än diagnoserna ovan. Sådana andra skäl kan vara psykiatrisk sjukdom eller demens men även skadligt alkoholbruk eller drogbruk.

 Våra mottagningar i Stockholm
 Våra mottagningar i Södertälje
 Våra mottagningar i Uppsala
Kontakta oss