Influensakampanj 2021/2022

Från i slutet av oktober finns influensavaccin för säsongen 2021/2022 på alla våra mottagningar:

Influensavaccin erbjuds till alla (barn, vuxna, riskgrupper). From 9/11 2021 erbjuds riskgrupper gratis vaccin i Stockholm och Uppsala, vill man som riskgrupp ta influensavaccin innan 9/11 går det bra till ordinarie pris.

VaccinDirekt i Stockholm och Uppsala erbjuder gratis influensavaccin till riskgrupper under datumen: 9/11 2021 tom 28/2 2022.*

Till riskgrupperna räknas:

 • Personer som är 65 år eller äldre
 • Personer som är gravida (efter graviditetsvecka 16 om ingen annan kronisk sjukdom föreligger, i sådana fall rekommenderas vaccin innan v 16).
 • Personer som har en kronisk hjärtsjukdom (dock inte enbart förhöjt blodtryck).
 • Personer som har en lungsjukdom, som KOL eller svår astma.
 • Personer som har svårbehandlad diabetes typ 1 eller diabetes typ 2, med höga blodsockervärden.
 • Personer som har kraftigt nedsatt immunförsvar på grund av sjukdom eller behandling.
 • Personer som har kronisk leversvikt eller njursvikt.
 • Personer som är mycket kraftigt överviktiga (BMI >40).
 • Personer som har en neuromuskulär sjukdom som påverkar andningen.
 • Personer under 18 år som har flera funktionshinder.
 • Personer under 18 år med svår astma.

Varje år kommer nya typer av influensavirus och därför behöver du vaccinera dig på nytt inför varje influensasäsong.

Riskgruppsinfluensavaccinationer som görs kostnadsfritt enligt ovan registreras ej i VaccinDirekts journalsystem och kan därför ej ses när ni loggar in på Mina Sidor eller i VaccinDirekts app.

Vi rekommenderar även anhöriga till riskgrupper att vaccinera sig, dock är det i dessa fall ej kostnadsfria.

Barn som tillhör någon riskgrupp

Vaccination rekommenderas till barn som är äldre än sex månader som tillhör någon av riskgrupperna.

VaccinDirekt i Stockholm och Uppsala erbjuder även gratis vaccin för äldre (>65 år) och kroniskt sjuka mot pneumokocker som kan orsaka lunginflammation, blodförgiftning och hjärnhinneinflammation; under datumen: 9/11 2020 tom 28/2 2021.*

Till kroniskt sjuka räknas:

 • Barn och vuxna med med kronisk hjärt- eller lungsjukdom. För barn och ungdomar med astma ingår de som har svår astma (grad 4) med funktionsnedsättning.
 • Barn och vuxna med kronisk lever- eller njursvikt.
 • Barn och vuxna med gravt nedsatt immunförsvar på grund av sjukdom eller medicinering.
 • Barn och vuxna med svårinställd diabetes.
 • Barn och vuxna med kraftig övervikt (BMI >40) eller med neuromuskulär sjukdom som påverkar andningen.
 • Barn med flerfunktionshinder.

Erbjudandet gäller vårt mest effektiva vaccin som skyddar mot 23 st olika typer av pneumokocker. En vaccination ger skydd i flera år och förnyad vaccination brukar inte rekommenderas.

Högriskgrupper erbjuds ett utökat skydd mot pneumokocker;

Särskilda högriskgrupper erbjuds gratis vaccination under kampanjtiden med ytterligare ett pneumokockvaccin som skyddar mot 13 st andra typer av pneumokocker, ingår sedan 2009 i det svenska barnvaccinationsprogrammet.

Till högriskgrupper räknas:

 • Personer med nedsatt mjältfunktion (pga att mjälten opererats bort eller brist av andra orsaker).
 • Gravt nedsatt immunförsvar på grund av sjukdom eller behandling, till exempel organtransplanterade, cancerbehandlade eller annan kraftigt immunsupprimerande medicinering eller TNF-hämmare i kombination med annan behandling.
 • Personer med nefrotiskt syndrom, cochleaimplantation, likvorläckage, cystisk fibros.

Välkommen på drop-in!

Du behöver inte boka tid för vaccination, välkommen på drop-in till någon av våra mottagningar i Stockholm och Uppsala.

Även om du inte tillhör någon av riskgrupperna, finns samtliga vacciner tillgängliga hos VaccinDirekt mot betalning.

Influensavaccin kan särskilt övervägas om det är influensatider när man ska ut och resa och du vill vara säker på att komma iväg.

Du kan ta influensavaccinet och pneumokockvaccinet vid samma tillfälle.​​

*OBS! Gratis vaccin för riskgrupper gäller endast på våra mottagningar i Stockholm och Uppsala. Ej i Skåne län eller Göteborg.

 

Influensabussen      Våra mottagningar Kontakta oss