Influensavaccination riskgrupp 2022/2023

Riskgruppsvaccinering mot influensa 2022/2023

Influensavaccin erbjuds hos VaccinDirekt kostnadsfritt till riskgrupp på våra mottagningar i Stockholm, Södertälje och Uppsala i samarbete med regionerna. Start datum för detta är 8 november 2022. Varmt välkommen på drop in eller bokad tid. 

Influensavaccin finns på alla VaccinDirekts mottagningar över landet till ordinarie pris från och med mitten av oktober. Vill du som 65+ eller annan riskgrupp vaccinera dig före den 8 november i Stockholm, Södertälje eller Uppsala så görs detta till ordinarie pris. Det kan vara bra för anhörig till riskgrupp att vaccinera sig mot influensa för att skydda utsatta individer. 

Startdatum för riskgruppsvaccinering i Stockholm, Södertälje och Uppsala: 8/11 2022

Riskgrupp för influensa:

 • 65 år eller äldre
 • Gravida (efter graviditetsvecka 12 med vissa undantag)
 • Kronisk hjärtsjukdom (dock ej individer med enbart förhöjt blodtryck).
 • Lungsjukdom så som KOL eller svår astma.
 • Svårbehandlad diabetes typ 1 eller diabetes typ 2, med höga blodsockervärden.
 • Kraftigt nedsatt immunförsvar på grund av sjukdom eller behandling.
 • Kronisk leversvikt eller njursvikt.
 • Mycket kraftigt överviktiga (BMI >40).
 • Neuromuskulär sjukdom som påverkar andningen.
 • Personer under 18 år som har flera funktionshinder.
 • Personer under 18 år med svår astma.
 • Barn som är äldre än sex månader och som tillhör riskgrupp

Mycket högriskgruppsvaccination mot pneumokocker 2022/ 2023

VaccinDirekt erbjuder kostnadsfritt vaccin mot pneumokocker till kroniskt sjuka och mycket högriskgrupper i samarbete med Regionerna i Stockholm, Södertälje och Uppsala. Vaccin mot influensa och vaccin mot pneumokocker kan tas samtidigt.

Till kroniskt sjuka räknas:

 • Barn och vuxna med med kronisk hjärt- eller lungsjukdom. För barn och ungdomar med astma ingår de som har svår astma (grad 4) med funktionsnedsättning.
 • Barn och vuxna med kronisk lever- eller njursvikt.
 • Barn och vuxna med gravt nedsatt immunförsvar på grund av sjukdom eller medicinering.
 • Barn och vuxna med svårinställd diabetes.
 • Barn och vuxna med kraftig övervikt (BMI >40) eller med neuromuskulär sjukdom som påverkar andningen.
 • Barn med flerfunktionshinder.

Till mycket högriskgrupper räknas:

 • Personer med nedsatt mjältfunktion (pga att mjälten opererats bort eller brist av andra orsaker).
 • Gravt nedsatt immunförsvar på grund av sjukdom eller behandling, till exempel organtransplanterade, cancerbehandlade eller annan kraftigt immunsupprimerande medicinering eller TNF-hämmare i kombination med annan behandling.
 • Personer med nefrotiskt syndrom, cochleaimplantation, likvorläckage, cystisk fibros.

Det finns olika typer av pneumokockvacciner. Du är välkommen in på mottagning för att få råd hur du kan bäst skydda dig mot pneumokocker.

 Våra mottagningar
Kontakta oss