Vaccination Dominikanska Republiken

Rekommenderade vaccinationer

Stelkramp, difteri, kikhosta

Polio

Mässling, påssjuka, röda hund

Hepatit A

Hepatit B

Kolera/ETEC

Rekommendation vid längre vistelse i landet

Tyfoid

Rabies

Rekommenderas till barn som inte kan rapportera bett, personer som ska jobba med djur, utsätta sig för risk eller när adekvat sjukvård inte kan garanteras.

Obligatoriska vacciner

Gula febern

Endast om du inom 6 dagar (dvs vistelse, transit >12h) anländer från områden med gula-febern-transmission.

Övriga rekommendationer

Malaria

I vissa områden i Dominikanska republiken kan profylax med malariatabletter rekommenderas.

Myggskydd

Det finns en risk för myggburna sjukdomar såsom denguefeber och Zika. Skydda dig mot myggstick.

Rabies

Det finns risk för rabies. Ta inte kontakt med däggdjur och sök omedelbart vård om du skulle bli biten.

Källor:
Sweden Abroad
CDC
Foreign Travel Advice

Om vaccination Inför ditt besök Våra mottagningar