Vaccination Kanada

Rekommenderade vaccinationer

Stelkramp, difteri, kikhosta

Polio

Mässling, påssjuka, röda hund

Hepatit B

Rekommendation vid längre tids vistelse i landet

Meningokock

Rabies

Endast om du inom 6 dagar (dvs vistelse, transit >12h) anländer från områden med gula-febern-transmission.

Övriga rekommendationer

Rabies

Det finns risk för rabies. Ta inte kontakt med däggdjur såsom hundar, katter, rävar, skunkar eller tvättbjörnar. Sök vård omedelbart om du skulle bli biten.

Källor:
Sweden Abroad
CDC
Foreign Travel Advice

Om vaccination Inför ditt besök Våra mottagningar