Vaccinering inför resan till USA

Rekommenderade vaccinationer

Stelkramp, difteri, kikhosta

Polio

Mässling, påssjuka, röda hund

Hepatit B

Rekommendation vid längre tids vistelse i landet, backpacking, volontärarbete, bosättning etc

Hepatit A

Rekommenderas till vissa yrkesgrupper eller vissa riskgrupper.

Meningokock

Ingår i barnvaccinatonsprogrammet i USA. Kan rekommenderas eller vara ett krav för barn som ska börja förskola eller skola, göra ett utbytesår på gymnasiet eller studera på college.

Vattkoppor

Ingår i barnvaccinatonsprogrammet i USA. Kan rekommenderas eller vara ett krav för barn som ska börja förskola eller skola, göra ett utbytesår på gymnasiet eller studera på college.

Rabies

Rekommenderas till vissa yrkesgrupper eller vid vissa fritidsaktiviteter. Risken är låg. Dock finns det en hög risk bland rävar, skunk och tvättbjörn.

Övriga rekommendationer

Myggskydd

Skydda dig mot myggstick. Risk i vissa områden för Denuge, Zika, West Nile fever.

Källor:
Sweden Abroad
Foreign Travel Advice

Om vaccination Inför ditt besök Våra mottagningar