Vaxigrip Tetra vaccin

Vaxigrip Tetra vaccinet ges mot influensa och är ett så kallat säsongsvaccin. Influensa är en infektion som orsakas av att man smittas av ett virus. Symptomen är lite olika från person till person men det brukar vara hög feber, huvudvärk, halsont, hosta, muskelvärk och ömmande ögon. Det kan lätt misstas med en vanlig förkylning till en början, men som håller i längre och hårdare. Vanligast är att vi Sverige får influensa under vinterhalvåret men man får tänka på att skydda sig mot influensa vid resor till södra halvklotet även under sommarhalvåret.

En i grunden frisk person behöver sällan söka vård vid en influensa infektion då det går över av sig själv. Det du kan göra är att vila, dricka mycket och ta exempelvis alvedon för febern och halstabletter för halsont. Det kan vara en bra idé att vaccinera sig mot influensa om du har ett yrke med mycket personkontakt eller om du ska ut och resa. Influensa är den vanligaste sjukdomen vi drabbas av när vi är utomlands.

Men det finns också de som ligger i riskgrupp där influensa kan leda till en svår sjukdom. Om man tillhör riskgruppen bör man därför vaccinera sig. Här listas några av de riskgrupper rekommenderas att ta vaccin:

  • Personer över 65 år
  • Gravida
  • Personer med nedsatt immunförsvar
  • Personer med en kronisk lungsjukdom
  • Personer med diabetes
  • Personer med hjärtsjukdom
  • Personal inom social- och hälsovården

Vaccination för riskgrupper börjar vanligtvis i första november vecka och pågår till slutet av februari.

Influensavaccin ges intramuskulärt vilket betyder att man får en spruta i muskeln, oftast under axelpartiet. Vaccinet innehåller aktiva substanser av ytantigener från influensaviruset samt hjälpämnen i form av salt och renat vatten. Det innehåller inga konserveringsmedel eller förstärkningsämnen.

Det finns många fördelar att vaccinera sig mot influensa precis som med all annan vaccin. Det ger inte bara ett bra skydd mot influensa utan också förebygger det enligt undersökning 5 – 8 influensafall av tio hos friska människor i arbetsför ålder samt hos barn och vartannat influensafall hos personer över 65 år. Det finns en risk att man kan dö till följd av influensa och genom att vaccinera sig minskar risken för att behöva sjukhusvård. Vanligt är också att man får följdsjukdomar på grund av influensa så som luftrörskatarr eller lunginflammation – vilket vaccinet förebygger. Genom att vaccinera dig smittas du inte och kan inte heller smitta någon annan.

Om vaccination      Våra mottagningar