Bexsero vaccin

Bexsero är ett vaccin som ges till barn från två månader och uppåt samt till vuxna. Det skyddar mot meningokocksjukdom av typ B, eller epidemisk hjärnhinneinflammation som sjukdomen också kallas. Vaccinet ges i två doser, förutom till spädbarn mellan två och fem månader, då tre doser kan bli aktuellt. Att vaccinera sig mot ovanstående sjukdom är inte bara lämpligt för barn som en skyddsåtgärd överlag, utan kan också vara av stor vikt om man ska bege sig till vissa geografiska områden där risken för sjukdomen är större. Ska ett barn eller ungdom på en större internationell sammankomst, till exempel scoutläger eller festivaler, så kan det vara lämpligt att vara vaccinerad mot meningokock B. Resmålet spelar också  in när läkaren bedömer vilken typ av vaccin som bör ges, eftersom det finns flera sorters vaccin beroende vilken typ av meningokock som är vanligt förekommande i området.

Ett injektionsvaccin

Vaccinet mot invasiv meningokocksjukdom, eller epidemisk hjärnhinneinflammation, injiceras i form av en lös vätska. Doseringarna sker med en eller två månaders intervaller mellan de primära doserna. Runt 12-23 månader senare kan även en boosterdos ges vid behov. Injektionerna sker på den anterolaterala delen på låret om de ges till spädbarn, och i området vid deltoidmuskeln i överarmen hos vuxna.

Epidemisk hjärnhinneinflammation – symptom

Bakteriesjukdomen epidemisk hjärnhinneinflammation är vanligt förekommande i de västra och centrala delarna av Europa och USA. Den är förvisso ovanlig, men kan i värsta fall leda till döden om man drabbas av den. Eftersom den är smittsam och sprids via saliv eller droppar, som exempelvis hosta, nysningar eller kyssar, är det ofta utom ens egen kontroll när man blir smittad. Det bästa alternativet är med andra ord att vaccinera sig innan man reser till platser där sjukdomen existerar. Skulle du mot förmodan insjukna, sker det inom ett par dagar och du måste omedelbart få antibiotika. Detta gäller även dina närstående i förebyggande syfte. Olika symptom som kännetecknar epidemisk hjärnhinneinflammation listas nedan.

  • Kraftig huvudvärk
  • Kräkningar och illamående
  • Inre blödningar som manifesterar sig som röda utslag/blåmärken
  • Överkänslighet mot ljud och ljus
  • Hög feber
  • Smärta och stelhet i nacke
  • I somliga fall kan du även drabbas av kramper och medvetslöshet

Om vaccination      Våra mottagningar