Dukoral vaccin

Dukoral är ett vaccin mot kolera, och är en typ av vaccin som kan vara viktig att ta om man ska åka utomlands. Men vad är kolera och varför bör man vaccinera sig mot det?

Kolera är en sjukdom som varit känd sedan 1500-talet, då det första fallet nedtecknades i Indien runt Ganges. Den har sedan spridit sig runt om i världen, och epidemier har uppstått överallt. Det är en sjukdom som ofta blossar upp i oroliga områden där det är svårt att hålla en god hygien, exempelvis vid krig och under naturkatastrofer.

Kolera är en bakterie som drabbar matsmältningsorganen. Man får kraftiga diarréer och förlorar väldigt mycket vatten. Utan rätt kunskap och behandling så dör ungefär hälften av alla de som drabbas. Men med rätt behandling kan dödstalen gå ner till 1%. Det viktigaste är att kompensera för vätskeförlusten på rätt sätt, via intag av salt och vätska.

Sverige har haft flera koleraepidemier, som utbröt under mitten av 1800-talet, framför allt i Göteborg. Men tack vare förbättrad hygien och vattenledningssystem så har endast en handfull fall rapporterats i Sverige i modern tid, och då har de flesta blivit smittade utomlands. Koleran drabbade Europa hårt under 1800-talet, med flera vågor som drog fram över kontinenten.

Vaccin mot kolera är ett oralt vaccin, i form av en brustablett som man löser upp i vatten och dricker, och det gör att kroppen bildar antikroppar mot bakterien och de toxiner som bakterien ger upphov till. Det ska tas i två doser med minst en veckas mellanrum. Skyddet mot kolera börjar verka tio dagar efter den sista dosen, och håller i upp till två år. Ska du resa till ett land där det finns några riskfaktorer för att drabbas, såsom krig, naturkatastrofer och otillräcklig vattenrening, så är vaccin mot kolera att rekommendera.

Biverkningar

Det är ovanligt att få biverkningar av koleravaccinering. Eventuellt kan man få diarré och enklare magproblem som vanligen försvinner på några dagar.

Ta omedelbart kontakt med läkare om du upplever allvarliga biverkningar som:

  • svår diarré och stor vätskeförlust
  • allvarliga allergiska reaktioner som orsakar svullnad i ansikte eller halsen och kan leda till andnöd

Om vaccination      Våra mottagningar