Dukoral vaccin

Dukoral – vaccin mot kolera och turistdiarré

Dukoral är ett vaccin som man blandar med vatten och dricker. Det är ett inaktiverat (avdödat vaccin) som ger ett effektivt skydd mot diarrésjukdom orsakad av bakterien vibrio cholerae.

Vaccinet skyddar även i viss mån mot så kallad “turistdiarré” orsakad av bakterien ETEC. Mot ETEC-bakterien är dock vaccinationsskyddet inte lika effektivt och vaccination rekommenderas framför allt till personer som har känslig mage eller känd mag-tarmsjukdom samt andra sjukdomsdiagnoser där det är angeläget att undvika diarréer så långt det är möjligt.

Koleravaccin rekommenderas om man skall vistas i områden med primitiva avlopps- och vattenreningssystem och vid resor i områden med pågående utbrott av kolera.

Boka tid

Hur ska man ta vaccinet?

Vaccinet kan tas från 2 års ålder. Från om med 6 års ålder tas 2 doser som grundvaccinering. Barn mellan 2 och 6 år rekommenderas 3 doser för att ha ett bra skydd mot kolera.  För att få skydd mot turistdiarré räcker det dock med 2 doser även för de mindre barnen.

Du får med dig vaccindoserna från vår mottagning. De skall förvaras i kylskåp. Man fastar en timme före och en timme efter att man tagit vaccinet. En buffertlösning med bikarbonat och en glasampull som innehåller vaccinet blandas i ett glas med 1,5 dl vatten. För att minska mängden vätska för små barn går det att hälla bort hälften av buffertlösningen (vattnet blandat med bruspulvret), men mängden vaccin skall vara densamma. Se r om du vill ta del av en instruktionsfilm om hur du går tillväga.

Vaccinationen påbörjas senast två veckor innan avresa med första dosen. Den andra dosen tar man senast 1 vecka innan avresa och doserna skall tas med en veckas mellanrum. Biverkningar av vaccinet är i allmänhet lindriga. Lättare magknip och lös avföring kan förekomma vilket orsakas av bikarbonatpulvret som ingår.

Skyddet mot turistdiarré är kortvarigt, cirka tre till sex månader. Koleraskyddet håller i cirka två år.

 

Biverkningar

Det är ovanligt att få biverkningar av koleravaccinering. Eventuellt kan man få diarré och enklare magproblem som vanligen försvinner på några dagar.

Ta omedelbart kontakt med läkare om du upplever allvarliga biverkningar som:

  • svår diarré och stor vätskeförlust
  • allvarliga allergiska reaktioner som orsakar svullnad i ansikte eller halsen och kan leda till andnöd

Om vaccination      Våra mottagningar      Boka tid