Encepur vaccin

”Fästingvaccin” = Vaccin mot TBE (fästingburen encephalit/hjärninflammation)

TBE-virus överförs från smittade fästingar till människan i bettögonblicket. Det finns ingen botande behandling och ca 1/3 av vuxna som insjuknat får bestående men. Smittan har då spridit sig till hjärna och hjärnhinnor. Några få har avlidit av sjukdomen i Sverige.

TBE vaccination

Vaccination mot TBE ger god skyddseffekt med få och lindriga biverkningar. Det utökade vaccinationsschemat rekommenderas till personer äldre än 50-60 år, då äldre personer ofta har sämre vaccinationssvar.

Grundvaccinering innebär 3-4 doser inom 1 år, följt av 1 dos var 3:e-5:e år. Inled gärna grundvaccinering i mars månad eller i god tid före sommaren. Fästingsäsongen varar från mars till november. Gravida kvinnor rekommenderas som regel ej TBE-vaccination.

Vaccinet skyddar inte mot Borrelia, en annan fästingöverförd sjukdom orsakad av en bakterie som överförs 1-2 dygn efter fästingbettet. Det är då viktigt att så tidigt som möjligt ta bort eventuella fästingar från kroppen. Borrelia kan behandlas med antibiotika.

För ytterligare information var god se under fliken TBE.

Om vaccination Våra mottagningar