Ixiaro vaccin

Ixiaro är ett vaccin mot så kallad japansk encefalit. Det är ett vaccin som tas med spruta in i muskeln, två gånger med fyra veckor emellan och en tredje dos efter 12 månader. Det är ett viktigt vaccin när man ska resa till Asien, särskild om man ska ha en längre eller flertal vistelse eller vistas på landsbygden. De länder där smittan kan förekomma är till exempel Indien, Thailand, Kina, Kambodja, VIetnam, Malaysia, Singapore, Japan och Papua Nya Guinea.

Japansk encefalit sprids mellan djur och människa, vanligtvis från gris, genom en viss typ av mygga som kallas för Culex. Sjukdomen är allvarlig och orsakar livshotande hjärninflammation. Symtomen är feber och huvudvärk, kräkningar och illamående. I allvarligare fall kramper, förlamningar och medvetslöshet. En stor del av de som smittas får någon form av handikapp eller dör av sjukdomen, så även om risken att drabbas är liten, till och med mycket liten för turister, kan risken om man ändå skulle drabbas vara tillräckligt för att motivera en vaccination.

För att veta om man bör vaccinera sig så kan man prata med vaccinationskliniken som vet hur riskerna ser ut i dagsläget. Det är en skillnad om man ska åka på en enstaka utlandssemester, om man ska backpacka på landsbygden eller om man ska köpa en semesterlägenhet i exempelvis Thailand. På landsbygden kan det finnas mer mygg, vilket ökar risken att drabbas även om man använder myggnät och myggmedel.

Vaccinet skyddar mot sjukdomen en vecka efter den andra vaccindosen. Vaccinet gör att kroppen kan bilda egna antikroppar mot viruset och ger ett skydd. Efter de två grundsprutorn kan en tredje dos tas med minst 12 månaders mellanrum och tidpunkten för denna tredje dos kan variera.

Om vaccination      Våra mottagningar