Menveo och Nimenrix vaccin mot meningokocker (A, C, W135, Y)

Nimenrix och Menveo är två olika vaccin mot meningokocker av grupp A, C, W135 och Y. Meningokocker är bakterier som kan orsaka blodförgiftning och hjärnhinneinflammation. Vaccinerna är båda inaktiverade vaccin som inte innehåller några levande bakterier. Vaccination rekommenderas framför allt till barn och unga vuxna som skall resa utomlands och vistas i grupper med andra barn och ungdomar, t.ex. på läger, studentutbyten, vid arbete som au-pair eller vid längre utlandsresor där man planerar att sova i sovsalar och liknande, t.ex. så kallade “back-packers”.

Det är obligatoriskt att vaccinera sig inför pilgrimsresor till Saudiarabien. College och universitet i bl.a. USA kan också kräva att studenter är vaccinerade.

Vaccination skyddar mot meningokockmeningit eller epidemisk hjärnhinneinflammation orsakad av de grupper av meningokocker som vaccinet täcker.  Bakteriell meningit kan ge allvarliga symtom som hög feber, svår huvudvärk och medvetandesänkning och har en hög dödlighet om inte den smittade får sjukvård. Det är ofta barn och unga vuxna som insjuknar i bakteriell meningit. Som behandling ges antibiotika direkt ut i blodet. Efter genomgången sjukdom är man immun mot den grupp av meningokocker som man smittades av, men inte mot andra grupper.  Meningokockmeningit förekommer över hela världen, men är vanligast i Afrika söder om Sahara i det s.k. “meningitbältet”. Där har smitta med grupp A meningokocker dominerat under tidigare epidemier.  De flesta fallen söder om Sahara inträffar under torrperioden från december till juni.

Hur ges vaccinet

Vaccinet ges i överarmens muskel. Till små barn ges vaccinet i lårmuskeln. Vaccinet mot meningokocker av typ ACWY som är godkänt från 6 veckors ålder ges i en dos för barn äldre än ett år och vuxna och ger då ett skydd i ca 5 år. Om man vaccinerar barn som är 6 veckor till 6 månader gamla behövs det totalt tre doser där det skall gå två månader mellan dos ett och två. En tredje dos ges sedan från tolv månaders ålder. Barn som är 6-12 månader gamla ges en dos med en påfyllnadsdos från 12 månaders ålder. Påfyllnadsdosen får inte ges tidigare än två månader efter grundvaccinationen.

Biverkningar

Den vanligaste biverkningen är lokal ömhet vid injektionsstället. Feber kan förekomma. Svåra biverkningar är ovanliga.

 

Om vaccination      Våra mottagningar