Stamaril vaccin

Stamaril vaccin mot gula febern är ett vaccin som rekommenderas till personer som ska resa till ett land där gula febern finns. Vaccinationsintyg är ibland nödvändigt för att få lov att vistas i eller vid passering av landgränser. Därför är det viktigt att kontrollera hur regelverket ser ut i de länder som du har tänkt åka till. Många länder släpper inte in personer som inte är vaccinerade minst tio dagar innan ankomsten.

Gula febern är en myggburen sjukdom som finns i tropiska områden i vissa delar av Afrika och Sydamerika, där det kan utbryta epidemier. Sjukdomen förekommer mestadels i Afrika, och då främst i Elfenbenskusten, Senegal, Kongo, Sierra Leone, Uganda och Tchad. I Syd- och Centralamerika är risken störst i Brasilien, Bolivia, Ecuador, Colombia och Peru. Ett av de senaste dokumenterade utbrotten var i Brasilien 2018, precis innan karnevalen i Rio, och det var så många som vaccinerade sig då att vaccinet tillfälligt tog slut på sina håll i landet.

Många länder i Asien kräver vaccinationsintyg även om sjukdomen inte finns där. Detta är för att den potentiellt skulle kunna få ett fäste där också, eftersom den typ av mygga som kan föra vidare sjukdomen även finns i Asien. Sjukdomen är mycket allvarlig och kan i många fall leda till allvarliga leverskador och död.

Sjukdomen är en virussjukdom som sprids via en särskild typ av mygga, och kan på så vis spridas från människa till människa, men också från apa till människa. Det här gör att sjukdomen sprider sig både i djungeln, i städerna och däremellan. Symtomen kan vara allt ifrån milda till mycket allvarliga med feber och sjukdomskänsla, till blödningar, njursvikt och koma. Namnet gula febern kommer av att huden färgas gul på grund av den leverinflammation som uppstår.

Vaccinet ges i en engångsdos och skyddar livslångt. Det injiceras med en spruta in i muskel. Vaccinet ska tas minst tio dagar innan skyddet behövs.

Om vaccination      Våra mottagningar