Vivotif och Typhim vaccin

Vivotif och Typhim är vaccin mot tyfoid som är en sjukdom orsakad av bakterien Salmonella typhi. Den smittade får hög feber och det finns risk för komplikationer som blodförgiftning. Om man har smittats behöver man få sjukhusvård och antibiotika. Obehandlad kan sjukdomen vara dödlig. Tyfoid smittar från förorenat vatten och livsmedel. Det kan också smitta direkt från människa till människa. Tyfoid är ovanligt i Sverige, men förekommer i länder utanför Europa. Om man skall vistas en längre tid i Afrika, Asien eller Sydamerika eller leva under enklare förhållanden under resan så rekommenderas vaccination.

Kapslar eller injektion?

De flesta rekommenderas vaccination med Vivotif, vilket är ett s.k. oralt vaccin med kapslar som man sväljer. Vaccinationen bör påbörjas senast 3 veckor innan avresa för bästa skydd. Man tar 3 kapslar varannan dag under fem dagar. Vaccinet skall förvaras mörkt i kylskåp. Det skall inte tas under pågående antibiotikakur då antibiotika kan försämra effekten av vaccinet. Om man är ordinerad Lariam mot malaria så måste det gå minst tre dagar efter sista kapseln tills man påbörjar medicineringen med malariavaccinet.  Vivotif är ett levande försvagat vaccin som inte lämpar sig för personer med sänkt immunförsvar. Det kan ges till barn från 5 års ålder. Vaccination ger ca 3 års skydd.

Som alternativ finns vaccinet Typhim vilket är ett inaktiverat, avdödat vaccin som ges som en injektion i överarmens muskel. Vaccinet kan ges från två års ålder. Vaccination bör ske senast två veckor innan avresa för ett bra skydd. Vaccination ger ca 3 års skydd. Därefter kan en påfyllnadsdos ges vid behov, men ytterligare vaccinationer efter det rekommenderas inte då kroppens immunsystem inte längre bygger upp ett tillräckligt bra skydd.

Biverkningar

Biverkningar av kapslarna är ovanliga, men illamående och diarré kan förekomma. Hudutslag och feber har också rapporterats.

Injektion med det flytande vaccinet kan ge lokal ömhet och svullnad på injektionsstället. Feber kan förekomma.

 

Om vaccination      Våra mottagningar