Vattkoppor sprids lätt på förskolor och skolor

Vattkoppor är en vanlig infektionssjukdom som orsakas av ett virus. Den är mycket smittsam eftersom detsprids genom utandningsluften och om du till exempel hostar eller nyser. Viruset smittar innan du märker av några symptom och det är därför svårt att undvika att föra smittan vidare. Ofta kan en hel förskolegrupp eller skolklass få vattkoppor samtidigt. De flesta blir sjuka ungefär två veckor efter att de har smittats, men det kan variera från tio till tjugo dagar.

Symtomen är lindrigare ju tidigare i livet du får sjukdomen.

Symtomen på vattkoppor är feber, huvudvärk, trötthet, röda utslag och blåsor som kliar.  Symptomen är ofta besvärligare hos äldre barn. Barn som insjuknat brukar bli friska en till två veckor efter de första symtomen. Barn som haft vattkoppor blir immuna mot det eftersom man bara kan få det en gång i livet.

Förebygga vattkoppor

Eftersom viruset är luftburet och smittar innan symptom uppstår så är det svårt att förebygga vattkoppor på annat sätt än genom vaccinering. Vaccinet kan ges till barn från 9 månader och skyddseffekten är god. Om barnet blivit utsatt för smitta bör vaccinet ges så fort som möjligt, helst inom 72 timmar för att förebygga sjukdom eller mildra sjukdomsförloppet.

Vaccinera vuxna mot vattkoppor?

Det går självklart att vaccinera sig mot vattkoppor även i vuxen ålder om du inte har haft sjukdomen. Vuxna får dessutom ofta besvärligare symptom än barn.

Välkommen på drop in eller boka tid på en av våra mottagningar redan idag.