Visselblåsning

Visselblåsningsfunktion för VaccinDirekt i Sverige AB

Vad är en visselblåsning?

En visselblåsning kallas det när en person rapporterar om missförhållanden i myndigheter, företag eller samhället i övrigt. Detta är skyddat i lag, visselblåsarlagen, och ärende som kan rapporteras handlar om företeelser som är olagliga, oetiska eller olämpliga.

Vad kan du visselblåsa om?

Du kan visselblåsa om missförhållanden, korruption, bedrägerier och annan brottslighet. För att du ska vara skyddad av visselblåsarlagen ska det finnas ett allmänintresse i det du rapporterar. Det kan handla om saker som är olagliga, oetiska eller olämpliga. Du ska även anta att det du visselblåser om är sant och vara arbetsrelaterat.

Vem kan visselblåsa till VaccinDirekt?

Alla anställda på VaccinDirekt i Sverige AB kan nyttja skyddet av visselblåsarlagen och anmäla ärenden som faller inom kategorin. Visselblåsarskyddet gäller före och efter en anställning. Även andra kan anmäla så som arbetssökanden, praktikanter, leverantörer, och konsulter.

Skydd för visselblåsare

Uppgifter om visselblåsares identitet omfattas av den starkaste formen av sekretess. Det betyder att det inte får lämnas ut under några omständigheter. Dessutom innehåller lagen skydd mot hindrande och repressalier.

Så gör du för att visselblåsa

Om du vill visselblåsa om ett missförhållande inom VaccinDirekt i Sverige AB kan du göra det anonymt eller med namn på följande sätt:

  • Digital skriftlig anmälan: görs direkt i vårt anonymiserade visselblåsarsystem
  • Röst anmälan: Önskar du lämna ett röstmeddelande så spelar du in detta och bifogar i din anmälan i vårt anonymiserade visselblåsarsystem
  • Traditionellt brev: Skicka ett brev till: VaccinDirekt c/o Visselblåsning, SLUSSPLAN 7, 111 30 Stockholm

Gör en visselblåsaranmälan till VaccinDirekt

Återkoppling på Visselblåsning

Den som rapporterar in ett missförhållande kommer att få bekräftelse på mottagen rapport inom fjorton arbetsdagar. Återkoppling på åtgärder som vidtagits sker inom tre månader.

Mer information om lagstiftningen

Lag (2021:890) om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden.