Hälsokontroll och intyg

​VaccinDirekt erbjuder väl utformade hälsokontroller och hälsoundersökningar för att kartlägga viktiga faktorer för din hälsa. För att säkerställa en hög kvalitet på hälsokontrollen arbetar vi enligt en modell som innebär att du besöker oss två gånger. Vi utför även läkarundersökningar och utfärdar flera typer av läkarintyg, som behövs vid körkortskurser, båtkurser, försäkringsärenden med mera.

Att göra en hälsoundersökning är ett bra sätt att få ett kvitto på sitt allmänna hälsotillstånd. Det hjälper dig att identifiera potentiella problem med din hälsa. Det kan till exempel handla om högt blodtryck, tecken på infektioner eller annat som kan innebära att du ligger i riskzonen för framtida hälsoproblem. Hälsoundersökningar leder också till grundläggande rådgivning kring medicinering och förändring av din livsstil, som i många fall har en mycket positiv inverkan på den övergripande hälsan. I vissa situationer kan en hälsoundersökning leda till uppföljande undersökningar för att få reda på om du eventuellt har drabbats av någon allvarligare sjukdom.

Vid behov av kompletterande undersökningar och laboratorieprover ordnar vi remisser för detta vid samma besök för att underlätta för dig. Vi har alltid våra duktiga läkare tillgängliga för att ge dig bästa möjliga service inom hälsa och intyg.

Välkommen att boka tid på någon av våra mottagningar i Stockholm eller Malmö.

Hälsokontroll Läkarintyg

Hälsoundersökningar och intyg

Vill du göra en hälsoundersökning för att försäkra dig om att du är helt frisk? Eller behöver du kanske ett friskintyg? Då är du välkommen in till oss på VaccinDirekt! Att kontrollera dina värden är alltid en bra idé, eftersom du på så vis kan upptäcka eventuella hälsorisker och agera snabbt, medan de fortfarande befinner sig i tidigt stadium.

Hälsokontroll – hur går det till?

En hälsoundersökning kräver ofta grundliga tester, och därför består en hälsoundersökning av två besök hos oss. Det andra besöket sker en till tre veckor efter det första, och den totala kostnaden är 2490 kr för en komplett hälsoundersökning.

Ditt första besök

Det första besöket går ut på att förklara vilka tester som kommer att genomföras, och hur vi går tillväga. En sjuksköterska undersöker din vikt, midjemått, BMI, hörsel och EKG. Du får också en remiss för tagning av blodprov, vilket innebär en rad olika tester. Då undersöker vi dina värden för kolesterol, levervärden, ämnesomsättning, njurfunktioner och blodprofil, som utgörs av röda och vita blodkroppar, blodplättar samt blodvärde.

Ditt andra besök

Under det andra besöket diskuterar vi dina resultat, din livsstil och eventuella riskfaktorer tillsammans med en läkare. Särskilt viktigt är att prata om dina matvanor, psykisk ohälsa, användning av tobak och alkohol, motion och eventuella ärftliga sjukdomar. Läkaren kommer även att undersöka ditt hjärta, blodtryck, lymfkörtlar, buk, lungor, reflexer samt mun och öron, och även baserat på de här resultaten fortsätta dialogen med dig. Syftet är att du ska genomgå en grundlig undersökning, men också att du ska få svar på dina frågor och känna dig helt nöjd med undersökningen.

Läkarundersökning

Du är också välkommen på en läkarundersökning, vilket är ett krav om du behöver  t.ex. ett friskintyg eller ett läkarintyg. Då blir du undersökt av en läkare, och inte av någon sjuksköterska som på hälsokontrollen. Även här är du välkommen att ställa frågor och ta upp eventuella hälsorelaterade problem.

Välkommen till oss på VaccinDirekt!

 

Inför ditt besök      Våra mottagningar