TBE symtom

TBE  är en fästingburen hjärninflammation som kan orsaka allvarliga symptom för den som drabbas. TBE blir alltmer spridd över landet och här ger vi dig en översiktlig guide till de symtom som är förknippade med sjukdomen. Ungefär en tredjedel av de som insjuknar drabbas av inflammation i hjärnan eller hjärnhinnorna. Det  finns inget botemedel mot TBE och TBE-symptom. Det är viktigt att söka vård om du drabbas av hjärninflammation då det kan finnas andra virus och orsaker till detta än TBE som faktiskt är behandlingsbara. Läs vidare för att få en djupare förståelse av TBE, dess symtom, och hur du kan skydda dig och dina nära från denna alltmer spridda sjukdom.

Vaccinering mot TBE förebygger sjukdom och TBE-symtom:

Mottagning – Boka tid
Mottagning – Drop in
Fästingbussen

Vilka är symtomen på TBE?

Det dröjer oftast mellan 1-2 veckor från smittotillfället, fästingbettet, till att du blir sjuk i TBE,  men det kan också dröja längre. Vissa som smittas får lindriga besvär och blir friska efter bara några dagar, men så många som upp till en tredjedel får kraftigare besvär så som hjärninflammation eller hjärnhinneinflammation.

Symptomen på TBE i första fasen kan variera. Symtomen under denna fas kan vara några dygn och vissa tillfrisknar därefter helt.

 • Feber
 • Huvud- och muskelvärk
 • Trötthet

För vissa förvärras symtomen efter första fasen på grund av spridning av viruset till hjärnan och hjärnhinnorna. Då kan följande TBE-symtom tillkomma:

 • Svår huvudvärk
 • Yrsel och balanssvårigheter
 • Hög feber
 • Kräkningar
 • Ljuskänslighet
 • Talrubbningar, minnes- och koncentrationssvårigheter
 • Förlamnings-symtom drabbar 10% av de som insjuknar

Ungefär 30% av de vuxna som insjuknat drabbas av långvariga eller bestående besvär i form av trötthet, minnes- och koncentrationssvårigheter. Det finns ingen botande behandling mot TBE.

Kontakta genast en vårdcentral eller en jouröppen mottagning om du tror att du har TBE och känner dig mycket sjuk. Om det är stängt, sök vård på en akutmottagning.

Kan man insjukna i TBE flera gånger?

Allt tyder på att man har en livslång immunitet mot TBE efter genomgången TBE- sjukdom.

Hur kan jag skydda mig mot TBE och fästingburna sjukdomar?

  • Vaccin skyddar. Genom att följa ditt TBE-vaccinationsschema uppräthåller du ditt skydd.
  • Bär heltäckande kläder då du vistas i skog och mark
  • Inspektera hela kroppen och ta bort eventuella fästingar som kryper på kroppen eller som har bitit sig fast. Titta särskilt noga bakom öron och vid hårfästet på barn.
  • Ta gärna en dusch så att eventuella fästingar, som ofta vandrar runt på kroppen stund innan de biter, spolas av
  • Kontrollera pälsen på dina husdjur

Hur många insjuknar i TBE i Sverige?

Se statistik hos Folkhälsomyndigheten här. Statistiken uppdateras den 8:e varje månad.

Har du blivit biten av en fästing?

Viktigt att vara medveten om att hälften av de som insjuknar i TBE inte har noterat att de blivit fästingbitna. Har du blivit biten så bör du vara observant och inspektera bettstället med jämna mellanrum. En rodnad ring runt bettet kan tyda på att du har fått en fästingburen sjukdom – borrelia. Denna sjukdom orsakas av bakterier och kan behandlas med antibiotika.

Vad kostar en TBE-vaccinering?

Vi har mer än 50 års erfarenhet av vaccinationer och i priset ingår rådgivning av våra välutbildade och legitimerade sjuksköterskor och läkare. Alla vaccin registereras sedan i vårt journalsystem och vi hjälper dig med påminnelser för att säkra att du följer ditt TBE-schema och uppräthåller ditt skydd.

Prislista

Våra mottagningar       Boka tid        Fästingvaccin       Fästingbussen

Vill du veta mer om TBE, se vår film med VaccinDirekts läkare Charlotta

Källor:
Folkhälsomyndigheten
CDC
1177