Borrelia

Senast uppdaterad: Tis 22 Augusti, 2023
Granskad av: VaccinDirekts Läkarteam
Medicinskt granskad

Sjukdomen Borrelia

Sjukdomen borrelia orsakas av en bakterie [Borrelia burgdorferi] som finns hos vissa fästingar. Denna bakterie kan överföras till människor via fästingbett och genom detta orsaka allvarlig sjukdom. Risken att få borrelia i Sverige är som störst mellan maj och december då fästingarna är som mest aktiva. Då fästingar främst lever i skog och natur är risken även högre för de människor som frekvent rör sig och vistas i dessa områden. Obehandlad kan borrelia orsaka bland annat ledinflammation och hjärtmuskelinflammation. Bakterien kan även sprida sig till nervsystemet där den kan orsaka neuroborrelios, vilket kan kännetecknas av nervsmärta, känselbortfall och på sikt kvarstående neurologiska skador.

Vilka symtom ska man vara uppmärksam på?

Det vanligaste symptomet för borrelia är den cirkelformade rodnad som uppkommer ca 5–10 cm runt bettet. Inledningsvis är hela området rött, för att efter en kortare tid blekna i mitten så att utslaget får sitt mer ringliknande utseende. Oftast känner den drabbade inte av några symptom i övrigt, men i enstaka fall kan området klia eller kännas bortdomnat. I cirka 10 % av fallen utvecklar personen flera röda områden, ibland i kombination med feber. I dessa situationer är det av extra stor vikt att söka vård för behandling, då risken anses vara högre för allvarliga följdsymptom.

Vaccin mot borrelia

I dagsläget finns det inget vaccin mot borrelia, men det pågår spännande kliniska studier runt om i världen för att hitta ett effektivt vaccin.  Karolinska Institutet och Region Stockholm bedriver en studie där de utvärderar ett nytt vaccin mot borrelia för vuxna och barn från 5 år. Vill du veta mer om detta arbete eller delta i studien, läs mer här

Tills dess att det finns ett vaccin mot borrelia, bör du inspektera dig själv och dina barn efter varje utomhusvistelse för att avlägsna eventuella fästingar. Kontrollera områden där fästingar gärna sätter sig fast, såsom ljumskar, knäveck och bakom öron, extra noga. Har du fått ett fästingbett bör du snarast möjligt avlägsna hela fästingen inklusive käften som den bitit sig fast med. Läs mer om hur du gör här

Behandling av borrelia

Misstänker du att du kan ha drabbats av borrelia uppmanas du att söka vård för undersökning och eventuell provtagning. Förstahandsval för behandling mot borrelia är vanlig antibiotika under 10 dagar, vilket brukar ha god effekt mot sjukdomen.

Efter genomgången infektion utvecklas inte immunitet, varför det är viktigt att vara fortsatt vaksam för framtida fästingbett så att du undviker att insjukna igen.

Källor:
Folkhälsomyndigheten
CDC


TBE Fästingvaccin Fästingbussen