Borrelia

Vad är Borrelia?

Sjukdomen borrelia orsakas av en bakterie [Borrelia burgdorferi] som finns hos vissa fästingar. Denna bakterie kan överföras till människor via fästingbett och genom detta orsaka allvarlig sjukdom. Risken att få borrelia i Sverige är som störst mellan maj och december då fästingarna är som aktivast. Då fästingar främst lever i skog och natur är risken även högre för de människor som frekvent rör sig och vistas i dessa områden. Obehandlad kan borrelia orsaka bland annat ledinflammation och hjärtmuskelinflammation. Bakterien kan även sprida sig till nervsystemet där den kan orsaka neuroborrelios, vilket kan kännetecknas av nervsmärta, känselbortfall och på sikt kvarstående neurologiska skador.

Vilka symtom ska man vara uppmärksam på?

Det vanligaste symptomet för borrelia är den cirkelformade rodnad som uppkommer ca 5–10 cm runt bettet. Inledningsvis är hela området rött, för att efter en kortare tid blekna i mitten så att utslaget får sitt mer ringliknande utseende. Oftast känner den drabbade inte av några symptom i övrigt, men i enstaka fall kan området klia eller kännas bortdomnat. I cirka 10 % av fallen utvecklar personen flera röda områden, ibland i kombination med feber. I dessa situationer är det av extra stor vikt att söka vård för behandling, då risken anses vara högre för allvarliga följdsymptom.

Vaccin och behandling

I dagsläget finns inga kända vaccin mot borrelia. För att minimera risken uppmanas du att inspektera dig själv och dina barn efter varje utomhusvistelse. Var noga med att kontrollera områden där fästingar gärna sätter sig såsom ljumskar, knäveck och bakom öron. Har du fått ett fästingbett rekommenderas att du så snart som möjligt avlägsnar hela fästingen inklusive käften som den bitit sig fast med.

Misstänker du att du kan ha drabbats av borrelia uppmanas du att söka vård för undersökning och eventuell provtagning. Förstahandsval för behandling mot borrelia är vanlig antibiotika under 10 dagar, vilket brukar ha god effekt mot sjukdomen. Efter genomgången infektion utvecklar du INTE någon immunitet, varför det är viktigt att vara fortsatt vaksam för framtida fästingbett.

Källor:
Folkhälsomyndigheten
CDC


TBE Fästingvaccin Fästingbussen