Shingrix vaccin

Nytt vaccin mot Bältros – Shingrix

Shingrix är ett nytt vaccin mot bältros som ger ett mycket gott skydd mot både bältrossjukdom och komplikationer efter genomgången infektion med nervsmärta – så kallad postherpetisk neuralgi (PHN).  Det är ett icke levande vaccin baserat på avdödade viruspartiklar kombinerat med hjälpämnen som stimulerar immunförsvaret. Vaccinet ges i två doser med två månaders mellanrum intramuskulärt i överarmens muskel. Efter två doser har man ett effektivt skydd. Den vanligaste biverkningen av vaccinet är smärta, svullnad och rodnad vid injektionsstället.  

Vaccinet har använts i USA sedan 2017 med goda resultat och är ett beprövat och effektivt vaccin.

Vad är bältros? 

Bältros är en sjukdom orsakad av virus som finns kvar i kroppen efter en tidigare genomgången infektion med vattkoppor.  Viruset ligger vilande i nervceller och aktiveras igen, till exempel om immunsystemet försvagas. Risken för bältros ökar med stigande i ålder och var femte person får sjukdomen någon gång i livet. Det är också möjligt att insjukna upprepade gånger.  

Bältros brukar typiskt lägga sig som ett band på ena sidan av kroppen, där smärtsamma blåsor uppstår. Man kan också få sjukdomen i ansiktet. Man kan inte få bältros om man inte har haft vattkoppor och man kan inte heller smittas av bältros från någon som har vattkoppor utan det är ett kroppseget virus. Någon med bältros skulle däremot kunna smitta en person som inte har haft vattkoppor tidigare. 

Vem bör vaccinera sig mot bältros? 

Vaccination är rekommenderat från femtio års ålder för personer som tidigare i livet genomgått en infektion med vattkoppor. Om man tidigare har vaccinerat sig med ett annat vaccin mot bältros så rekommenderar vi på VaccinDirekt att man väntar minst ett år innan man vaccinerar sig igen. Om man har haft en infektion med bältros så rekommenderar vi också att man väntar minst ett år innan man vaccinerar sig. 

Om vaccination      Våra mottagningar      Boka tid