Shingrix – effektivt vaccin mot bältros

En beskrivning av bältros-vaccinet Shingrix

Shingrix är ett modernt vaccin mot bältros som ger ett mycket gott skydd mot bältrossjukdom och komplikationer efter genomgången infektion med nervsmärta – så kallad postherpetisk neuralgi (PHN).

Är Shingrix ett beprövat vaccin?

Vaccinet har använts i USA sedan 2017 med goda resultat och är ett beprövat och effektivt vaccin. Shingrix har funnits i Sverige sedan våren 2020. 

Hur fungerar vaccinet Shingrix?

Shingrix är ett sk icke-levande vaccin baserat på avdödade viruspartiklar kombinerat med hjälpämnen som stimulerar immunförsvaret. Vaccinet ges i två doser med två månaders mellanrum och efter de två doserna har man ett effektivt sjukdomsskydd.

Vad är de vanligaste biverkningarna med Shingrix?

Den vanligaste biverkningen av vaccinet Shingrix är smärta, svullnad och rodnad vid injektionsstället.

Vem bör vaccinera sig mot bältros med Shingrix?

Vaccination är rekommenderat från femtio års ålder för personer som tidigare i livet genomgått en infektion med vattkoppor.

Jag har redan vaccinerat mig mot bältros med ett annat mindre effektivt vaccin. När kan jag ta Shingrix?

Om du tidigare har vaccinerat sig med ett annat vaccin mot bältros så rekommenderar vi på VaccinDirekt att du väntar ett år innan man vaccinerar sig igen.

Jag har vid ett eller flera tillfällen insjuknat i bältros. När kan jag ta Shingrix?

Om du har haft en infektion med bältros så rekommenderar VaccinDirekts läkarråd att du väntar ett år innan du vaccinerar sig. Har du haft bältros vid flera tillfällen ber vi dig komma in till  oss för en individuell bedömning. 

Vad är bältros?

Bältros är en sjukdom orsakad av virus som finns kvar i kroppen efter en tidigare genomgången infektion med vattkoppor.  Viruset ligger vilande i nervceller och aktiveras igen, till exempel om immunsystemet försvagas. Risken för bältros ökar med stigande i ålder och var femte person får sjukdomen någon gång i livet. Det är också möjligt att insjukna upprepade gånger.  

Bältros brukar typiskt lägga sig som ett band på ena sidan av kroppen, där smärtsamma blåsor uppstår. Man kan också få sjukdomen i ansiktet. Man kan inte få bältros om man inte har haft vattkoppor och man kan inte heller smittas av bältros från någon som har vattkoppor utan det är ett kroppseget virus. Någon med bältros skulle däremot kunna smitta en person som inte har haft vattkoppor tidigare. 

 

Om vaccination      Våra mottagningar      Boka tid