Havrix och Vaqta vaccin

Vaqta och Havrix är båda olika vaccin mot hepatit A. Hepatit A är en sjukdom som orsakar leverinflammation med symtom som huvudvärk, muskelvärk, illamående, gulsot och feber. Små barn får ofta lindriga symtom eller inga symtom alls. Sjukdomen sprids via förorenade livsmedel eller förorenat vatten. Inkubationstiden, d.v.s. tiden från smitta till sjukdomssymtom är ca två till sex veckor, i snitt fyra veckor.

För att skydda sig mot sjukdomen så kan man vaccinera sig i två doser för ett långvarigt skydd. Det är särskilt viktigt att ta vaccinet innan man reser till platser i världen där sjukdomen är vanligt förekommande och vaccination rekommenderas ofta vid resor utanför Europa. Utöver vaccin är det också viktigt med god handhygien, särskilt vid toalettbesök och mathantering.

Doser

En dos av vaccinet ges innan avresa och dos två ges 6-12 månader efter den första dosen. Man har därefter ca 30 års skydd mot sjukdomen. Vaccinet innehåller inaktiverat (avdödat) hepatit A virus.

Om man önskar kan man ta ett kombinationsvaccin som ger skydd mot både hepatit A och B, då behövs totalt tre doser varav två doser innan avresa med en månads mellanrum (se under rubriken Twinrix vaccin).

Så går vaccineringen till

Vaccinet ges i överarmens muskel hos vuxna. Små barn får vaccinet i lårmuskeln. Den första dosen ges någon eller några veckor innan avresa och den andra dosen ges tidigast sex månader senare. Efter den första dosen är man skyddad i ungefär ett år och efter två doser är man skyddad i ca 30 år framöver. Barn under sex månader smittas sällan av hepatit A och behöver inte vaccineras. Äldre barn kan vaccineras med barndos.

Eventuella biverkningar

Den vanligaste biverkningen är lokal ömhet vid injektionsstället vilket brukar klinga av inom några dagar. Sjukdomskänsla kan också förekomma. Svåra biverkningar är ovanliga.

Om vaccination      Våra mottagningar