Twinrix vaccin

Mot Hepatit A och B finns ett vaccin som heter Twinrix. Det är ett kombinerat vaccin för båda hepatitformerna, och ges i tre doser. Två doser ges med 4 veckors mellanrum inför din resa. Den tredje påfyllnadsdos ges efter sex månaders mellanrum. Risken för att få hepatit finns i hela världen, men risken är större i låginkomstländer och är något vanligare i Asien, Sydamerika, Centralamerika, Östeuropa och Afrika.

Hepatit A kan smitta via mat och dryck, exempelvis genom att grönsakerna har blivit vattnade med kontaminerat vatten eller genom att mat kommit i direktkontakt med en smittad person. Man kan också smittas om man badar i vatten som inte är tillräckligt rent. Risken finns i alla typer av miljöer, även på hotell och semesterorter. Eftersom det är så stor risk att bli smittad, och i princip svårt att skydda sig mot den, så är det viktigt att vaccinera sig mot hepatit A.

Hepatit A angriper levern och gör så att man blir sjuk under ungefär en månads tid. Man blir illamående och får gulsot, det vill säga att huden och ögonvitorna blir gula på grund av att levern inte kan fungera som den ska. Vanligtvis återhämtar man sig helt från sjukdomen.

Hepatit B smittar via blod och kroppsvätskor, till exempel vid sex, tatueringar, piercing, akupunktur och kanyler och det finns risk att smittas till exempel om man måste få blod på ett sjukhus. Hepatit B är liksom Hepatit A en leversjukdom och denna variant kan bli kronisk och ge allvarligare komplikationer som levercancer och skrumplever. Därför är det viktigt att vaccinera sig mot denna typ av hepatit, särskilt då risken kan vara större vid en sjukhusvistelse eller olycka i det land man befinner sig.

Om vaccination      Våra mottagningar