Årets influensaepidemi är officiellt igång!

Torsdagen den 30 november, 2023 publicerade Folkhälsomyndigheten nyheten att influensan är nu officiellt igång för säsongen och att antalet fall väntas öka under den kommande perioden.
Välkommen in på vaccination hos oss och förebygg sjukdom!

Årets influensaepidemi är igång — Folkhälsomyndigheten (folkhalsomyndigheten.se)