Läkarintyg & friskintyg

Vad är ett läkarintyg?

Saker som körkort, dykcertifikat, utlandstjänstgöring, adoption och livförsäkringar kräver intyg på att personen som ansöker uppfyller vissa fastställda hälsokrav. Olika myndigheter kan även kräva i stor utsträckning läkarintyg för att kunna använda som beslutsunderlag.

Körkort för högre behörighet, dykcertifikat, utlandstjänstgöring, adoption, livförsäkringar mm kan kräva intyg på att personen som ansöker uppfyller vissa hälsokrav. Ett läkarintyg är ett skriftligt utlåtande av en läkare som sker på någons begäran (vanligtvis är kunden/patienten en person som behöver styrka någonting kring sitt hälsotillstånd). När det sker på någon annans begäran krävs samtycke av kunden/patienten eller stöd enligt svensk lag. Exakt hur ett läkarintyg är utformat beror på ändamålet, men det måste alltid vara opartiskt, hålla sig till sanningen och inte utelämna viktig information.

Läkarintyg ska i huvudsak stödja sig på undersökningar och officiella dokument från sjukhus, andra läkare och annan hälsovårdspersonal. De får inte enbart stödja sig på telefonsamtal, berättelser från anhöriga eller dylikt även om den typen av information kan ge viss bakgrund till läkarintyget.

Kostnaden för ett läkarintyg beror på omfattningen. Vanligtvis ingår åtminstone en hälsoundersökning, men det kan också tillkomma kostnader för ytterligare prover, röntgenundersökningar, vaccinationer och annat som måste ingå innan ett visst läkarintyg kan utfärdas. Priset beror helt enkelt på hur komplicerat det är att sammanställa läkarintyget.

Hur utfärdas läkarintyg?

Ett läkarintyg är ett skriftligt utlåtande av en läkare som sker på någons begäran, vanligtvis en patient som behöver styrka någonting kring sitt hälsotillstånd. När det sker på någon annans begäran krävs samtycke av patienten eller stöd enligt svensk lag. Exakt hur ett läkarintyg är utformat beror på situationen, men de måste alltid vara opartiska, hålla sig till sanningen och inte utelämna viktig information.

Läkarintyg ska i huvudsak stödja sig på undersökningar och officiella dokument från sjukhus, andra läkare och annan hälsovårdspersonal. De får inte enbart stödja sig på telefonsamtal, berättelser från anhöriga och dylikt, även om den här typen av information kan ge viss bakgrund till läkarintyget.

Vi erbjuder flera olika intyg

VaccinDirekt erbjuder även intyg för körkort, dykcertifikat, utlandstjänstgöring, adoption, livförsäkringar och för sjöfolk med flera, se våra prislistor för Stockholm och Malmö.

Malmö

På mottagningen i Malmö utför vi läkarundersökningar och utfärdar friskintyg för en rad ändamål enligt nedanstående uppställning. Behövs kompletterande undersökningar, laboratorieprover med mera, ordnar vi remisser för detta vid samma besök.

Tidsbeställning

E-post: info.malmo@vaccindirekt.se


Prislista Malmö

Stockholm

Tidsbeställning

E-post: boka@vaccindirekt.se

Prislista Stockholm

Gävle

Tidsbeställning

E-mail: gavle@vaccindirekt.se

Prislista Gävle


Inför ditt besök      Våra mottagningar