RS-vaccin till gravida på alla våra mottagningar!

Nu kan du som är gravid i vecka 32-36 vaccinera dig hos oss mot RS-virus för att skydda det nyfödda barnet.

Varför då kanske du undrar?
Detta ska du göra för att små barn kan bli allvarligt sjuka av RS-viruset. De kan få andningssvårigheter, besvärlig hosta och riskera att hamna på sjukhus. Andningsuppehåll, där barnet slutar att andas korta stunder, uppstår framför allt hos barn som är under två månader gamla eller som är för tidigt födda.

Varmt välkommen på drop in eller bokad tid!

Ett tips till dig som är gravid: Det finns även andra sjukdomar som du bör skydda sig och ditt ofödda barn emot.