Vaccinering hos ert företag

Nu är det dags att boka in årets influensavaccination!

VaccinDirekt erbjuder influensavaccination till era anställda på plats hos er.

Det finns många fördelar med att vi kommer till er
– Ni sparar in dyrbar arbetstid!
– Ni ser till att det faktiskt ”blir gjort”.
– Ni erbjuder era medarbetare en förmån som är skattefri och dessutom minskar sjukfrånvaron.

Kostnad

320 kr per dos + 2350 kr fast besöksavgift (upp till 2 timmar) för inställelse. Inga övriga kostnader tillkommer. (OBS! minimidebitering om ni är färre än 10 st är 3200 kr + 2350 kr).

Återkom gärna till oss ifall ni har några frågor eller boka in vaccineringen genom att skicka förslag på datum som skulle passa er. Lämplig tid för vaccineringen är under oktober/november.

Ni har också möjlighet att låta er personal komma till våra mottagningar på drop in och att vi sedan fakturerar er för dessa personer. Drop in besök kostar 320kr per dos. Ni skickar då ett godkännande att vi fakturerar er samt en lista med namn på er personal och adress dit vi ska skicka fakturan.

Boka företagsvaccination

Företagsbokning bokas via mail: vaccination@vaccindirekt.se

Information om influensa och vaccinering

Influensa är en virussjukdom som ökar i Sverige under vinterhalvåret. Viruset är mycket smittsamt och man smittar andra redan ett dygn innan symptomen bryter ut. Symptomen är i huvudsak hög feber, huvudvärk, muskelvärk, halsont, ont i ögonen och hosta och de varar i regel fem till sju dagar. Ibland kan influensan leda till följdsjukdomar som bihåleinflammation eller lunginflammation. En kvarvarande trötthet under flera veckor kan uppstå efter infektionen. För personer med kroniska sjukdomar, äldre individer eller gravida riskerar influensan eller komplikationer till den att bli allvarliga.

Vaccination skyddar bra mot de influensastammar som ingår i säsongsvaccinet, man slipper såväl sjukdom som att sprida smitta vidare. Vaccinationsskyddet är vanligen fullt utvecklat  2-3 veckor efter vaccinationstillfället och varar sannolikt under hela vintersäsongen. Reaktion i form av ömhet och/eller rodnad vid injektionsstället samt kortvarig feber och huvudvärk kan förekomma.