Antalet TBE-fall ökade under förra året

Enligt Folkhälsomyndighetens rapport ökade antalet TBE-fall i Sverige med 50% till 268(178; 2014) fall under 2015.