Influensa symtom

Några vanliga symtom på influensa är:

● Trötthet

● Värk i muskler och leder

● Huvudvärk

● Hög feber

● Frossa

● Halsont

● Torrhosta

● Påtaglig sjukdomskänsla

● Minskad aptit. Magsmärtor och kräkningar kan förekomma, särskilt hos barn.

Symtomen kan komma relativt snabbt, inkubationstiden (tiden från smitta till symtomdebut) för sjukdomen varierar normalt mellan en till fyra/fem dagar.

Hur svåra symtom man får av influensan varierar, en del blir väldigt sjuka medan andra får lindrigare besvär. Den äldre befolkningen och personer som tillhör riskgrupper har ökad risk för komplikationer i samband med influensan, till exempel att insjukna i en efterföljande bakteriell lunginflammation. Till riskgrupperna räknas bland annat personer som är äldre än 65 år, gravida, personer med diabetes, personer med kronisk hjärtsjukdom eller kronisk lungsjukdom som astma eller KOL, personer med kraftig övervikt eller kraftigt nedsatt immunförsvar.

Små barn har ökad risk att få öroninflammation och pseudokrupp i samband med influensan.

Efter influensainfektionen kan trötthet och hosta kvarstå en tid efter tillfrisknandet.

Vad är influensa?

Influensan är ett virus som årligen cirkulerar över jorden och också förändras (muterar) kontinuerligt. I Sverige får vi ofta en omfattande spridning av influensavirus under hösten och vintern. Det finns olika typer av influensavirus. De virus som kan smitta människor delas in i A-, B- och C-typer. C-typen ger ofta en mild sjukdom medan både influensa typ A och typ B kan ge besvärliga symtom. Därför att det A- och B-typerna som man försöker skydda befolkningen mot genom vaccination.

Eftersom influensa är ett virus så går det inte att behandla med antibiotika.

Minska risken att bli smittad

Under den period som influensan cirkulerar så finns ett inaktiverat vaccin tillgängligt som skyddar mot de fyra vanligaste influensastammarna, två så kallade A-typer och två B-typer. Vaccinet modifieras varje säsong och anpassas efter de förändringar som skett hos influensastammarna. WHO bevakar vilka influensavirus som förekommer och lämnar rekommendationer två gånger om året angående de stammar som bör ingå i säsongens vaccin. Vaccinet kan ges till vuxna och barn från sex månaders ålder.

Vill du vaccinera dig mot influensa, hittar din närmaste mottagning här:

Våra mottagningar

Läs mer om influensa i våra artiklar

Influensavaccin

Influensa hos gravida

Influensa hos barn