Influensakampanj 2020/2021

From 3/11 2020 erbjuds influensavaccin till ålderspensionärer och riskgrupper i Stockholm och Uppsala.

Tillhör du inte riskgrupp får du självklart ta influensavaccin hos oss, då till ordinarie pris. Influensavaccin ges till barn från 6 månader och vuxna.

VaccinDirekt i Stockholm och Uppsala erbjuder gratis influensavaccin till riskgrupper under perioden 3/11 2020 tom 28/2 2021.*

Till riskgrupperna räknas:

 • Personer som är 65 år eller äldre
 • Personer som är gravida (från och med vecka 17 om ingen annan kronisk sjukdom föreligger, i sådana fall rekommenderas vaccin innan v 17).
 • Personer som har en kronisk hjärtsjukdom.
 • Personer som har en lungsjukdom, KOL eller astma (för barn och ungdom svår astma, grad 4, med funktionsnedsättning).
 • Personer som har svårbehandlad diabetes.
 • Personer som har kraftigt nedsatt immunförsvar på grund av sjukdom eller behandling.
 • Personer som har kronisk leversvikt eller njursvikt.
 • Personer som är mycket kraftigt överviktiga (störst risk vid BMI >40).
 • Personer som har en neuromuskulär sjukdom som påverkar andningen.
 • Barn som har flerfunktionshinder.

Vaccination ger skydd under pågående säsong. Man bör vaccinera sig årligen.

Vi rekommenderar även anhöriga till riskgrupper att vaccinera sig, dock är det i dessa fall ej kostnadsfritt.

Barn som tillhör någon riskgrupp

Vaccination rekommenderas till barn som är äldre än sex månader som tillhör någon av riskgrupperna.

VaccinDirekt i Stockholm och Uppsala erbjuder även gratis vaccination för äldre (>65 år) och kroniskt sjuka mot pneumokocker som kan orsaka lunginflammation, blodförgiftning och hjärnhinneinflammation. Erbjudandet gäller 3/11 2020 tom 28/2 2021.*

Gravida ingår inte i gruppen som får vaccin mot pneumokocker. Övriga riskgrupper och äldre som inkluderas i influensakampanjen erbjuds också gratis vaccination mot pneumokocker. Vaccination av barn som tillhör riskgrupp kan ges från 5 års ålder eller vid hög risk från 2 års ålder.

Erbjudandet gäller vaccinet som skyddar mot 23 st olika typer av pneumokocker. En vaccination ger skydd i flera år och förnyad vaccination brukar normalt inte rekommenderas.

Högriskgrupper erbjuds ett utökat skydd mot pneumokocker;

Särskilda högriskgrupper får gratis vaccination under kampanjtiden med ytterligare ett pneumokockvaccin som skyddar mot 13 st typer av pneumokocker. Vaccinet ingår sedan flera år i det svenska barnvaccinationsprogrammet.

Till högriskgrupper räknas:

 • Personer med nedsatt mjältfunktion (pga att mjälten opererats bort eller brist av andra orsaker).
 • Gravt nedsatt immunförsvar på grund av sjukdom eller behandling (organtransplanterade, cytostatikabehandlade, kortisonbehandling >15 mg/dag, annan kraftig immunsupprimerande behandling som t.ex. TNF-hämmare i kombination med annan immunsänkande behandling).
 • Personer med nefrotiskt syndrom, cochleaimplantation, likvorläckage, cystisk fibros.

Välkommen på drop-in!

Du behöver inte boka tid för vaccination. Välkommen på drop-in till någon av våra mottagningar i Stockholm och Uppsala.

Även om du inte tillhör någon av riskgrupperna så finns samtliga vacciner tillgängliga hos VaccinDirekt mot betalning.

Influensavaccin kan särskilt övervägas om det är influensatider när man ska ut och resa och man vill vara säker på att komma iväg.

Du kan ta influensavaccinet och pneumokockvaccinet vid samma tillfälle.​​

*OBS! Gratis vaccin för riskgrupper gäller endast på våra mottagningar i Stockholm och Uppsala. Ej i Skåne län eller Göteborg.

Våra mottagningar Kontakta oss