Ny undersökning: Många svenskar missar sin TBE-vaccination

”Antalet rapporterade fall av den fästingburna sjukdomen TBE har ökat de senaste åren samtidigt som det geografiska området där TBE-virus förekommer breder ut sig1. Även om medvetenheten om TBE vaccination har ökat visar en ny undersökning att majoriteten av dom som väljer att vaccinera sig inte följer det rekommenderade vaccinationsschemat. Det är främst påfyllnadsdoser efter grundvaccination som missas och gör att man riskerar att inte ha ett fullgott skydd inför fästingsäsongen.

Drygt en fjärdedel (28%) av de svenskar som väljer att vaccinera sig mot TBE slutför inte den initiala grundvaccinationen. Drygt hälften (52%) har inte tagit den första påfyllnadsdosen, som enligt rekommendation tas 3 år efter grundvaccinationen. Det visar en ny undersökning2, genomförd av marknadsundersökningsinstitutet GfK* på uppdrag av Pfizer.

  • Det här innebär att cirka hälften av dom som initialt väljer att vaccinera sig mot TBE i Sverige idag inte har ett optimalt skydd redan efter ett par år. Jag hoppas att fler förstår vikten av att fullfölja sin vaccination för att behålla ett fullgott skydd, säger Andreas Palmborg, medicinsk rådgivare på Pfizer.

TBE-vaccination bör helst påbörjas i god tid innan fästingsäsongen för fullgott skydd. Första sprutan ger ett visst skydd och efter dos två har man ett bra skydd inför pågående fästingsäsong men en tredje dos behövs för skydd kommande år. Därefter behövs påfyllnadsdoser för ett fortsatt skydd mot infektion.

De som missat att ta en dos behöver i de allra flesta fall inte börja om från början. De får en dos och följer sedan det rekommenderade vaccinationsschemat. Hos individer över 50 år eller de med nedsatt immunförsvar på grund av medicinering eller sjukdom måste bedömningen göras utifrån varje enskilt fall. ”

PM från Pfizer 14 juni 2019

Om du behöver fylla på en dos eller påbörja ditt skydd mot TBE är du välkommen in till en av våra 15 mottagningar eller att besöka en av våra 7 Fästingbussar i Sverige – vi har alltid Drop-in, du behöver inte boka tid!

Inför ditt besök Fästingbussen Våra mottagningar