Rabiesvaccinering för riskgrupper

För alla som arbetar med djur som kommer från Ukraina rekommenderas vaccination mot rabies.  I Ukraina förekommer rabies med hundratals rapporterade fall årligen hos räv, katt, hund och häst. Rabiesfall hos människa förekommer också. För mer information från Statens veterinärmedicinska anstalt, läs mer här.

Rabies är en mycket allvarlig sjukdom som så gott som alltid leder till dödsfall efter insjuknade. Vaccination mot rabies rekommenderas för personer som löper ökad risk att exponeras för rabiesvirus vilket inkluderar yrkesutövare med risk för kontakt med rabiessmittade djur så som gränspoliser, veterinärer, personer som arbetar med karantänverksamhet och viltvårdare. För mer information om vaccin mot rabies från Folkhälsomyndigheten, läs här.