Vad gäller vid vaccinering mot covid-19 i kombination med andra vaccinationer?

Folkhälsomyndigheten rekommenderar alla svenskar över 18 år att vaccinera sig mot covid-19. Med anledning av det får vi många frågor om covid-19-vaccin och om man kan kombinera det med andra vaccin samtidigt. Svaret på den frågan är både ja och nej. Eftersom vaccinerna mot covid-19 är helt nya observeras oväntade biverkningar mycket noggrant av hälso- och sjukvårdspersonal som sedan rapporterar vidare till Läkemedelsverket. För att kartlägga biverkningarna och dra slutsatser om vad som orsakat dem är det viktigt att man inte tar andra vacciner sju dagar innan och sju dagar efter vaccination mot covid-19.