TBE vaccinets biverkningar

Om du befinner dig i riskområden för TBE, fästingburen hjärninflammation, är det rekommenderat att vaccinera sig. Likt de flesta andra läkemedel kan TBE-vaccin ibland leda till biverkningar.

Biverkningar som kan inträffa i samband med TBE-vaccinering

Först och främst ska det sägas att långt ifrån alla kommer uppleva biverkningarna och för de flesta kommer de vara mycket lindriga. Om de däremot är allvarliga eller du upptäcker någon annan oväntad biverkning, är det bäst att ta kontakt med en vården efter vaccineringen.

Hos omkring 1 av 10 användare kan det förekomma smärta vid injektionsstället, illamående, huvudvärk, muskel- och ledvärk och en allmän känsla av sjukdom/trötthet. Mindre vanliga biverkningar som kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare är blåmärke vid injektionsstället, feber, kräkningar och förstorade lymfkörtlar. Feber och kräkningar är lite vanligare hos barn än vuxna.

Bland de mer sällsynta biverkningarna, (1 av 1000 eller mindre) märks allergiska reaktioner, sömnighet, åksjuka, diarré och magsmärtor. Just allergiska reaktioner har egna symptom som ofta visar sig genom svullnad av läppar, hals och mun, utslag på händer, vrister eller fötter. I vissa fall kan medvetslöshet förekomma på grund av blodtrycksfall. Sådana symptom visar sig vanligtvis kort efter att vaccinet injiceras, då man fortfarande är kvar på mottagningen. Skulle en allergisk reaktion uppstå när du redan kommit hem, uppsök omgående läkare.

Sällsynta biverkningar som har rapporterats

Det förekommer också biverkningar som har extremt låg frekvens, men som någon gång har rapporterats för TBE-vaccin.

Några av dessa biverkningar kan vara följande:

  • Smärta i ryggen
  • Inflammation av nerver
  • Ansiktsförlamning
  • Stickningar, domningar och andra neurologiska symptom
  • Smärta och stelhet i nacken
  • Symptomliknande tecken på hjärninflammation har också blivit inrapporterade

Problemet med väldigt sällsynta biverkningar är att det ofta är svårt att påvisa exakt vad som har orsakat dem. Antagligen är de i många enskilda fall inte ens relaterade till TBE-vaccin, eller så beror de på någon unik förutsättning hos den som mottagit vaccinet.

Senast uppdaterad: 23 mars 2023
Innehållet är granskat av: VaccinDirekts Läkarteam

TBE Fästingvaccin Fästingbussen