Influensavaccin hos gravida 

Gravida rekommenderas att vaccinera sig mot säsongsinfluensa under den period som viruset cirkulerar i Sverige och vaccinationskampanjer pågår, det vill säga under hösten och vintern. Anledningen till rekommendationen är att denna grupp har en ökad risk att drabbas av allvarlig sjukdom om de skulle få influensa. Det är under den senare delen av graviditeten som denna ökade risk för allvarlig sjukdom finns. Rekommendationen är att influensavaccinationen görs efter graviditetsvecka 12.

Om det finns andra riskfaktorer så kan det dock vara aktuellt att vaccinera även tidigare under graviditeten. Det gäller personer med följande tillstånd: 

– Kronisk hjärtsjukdom 

– Kronisk lungsjukdom, såsom KOL och svår astma 

– Kronisk lever- eller njursvikt 

– Diabetes mellitus 

– Kraftigt nedsatt immunförsvar pga sjukdom eller behandling 

– Andra tillstånd som leder till nedsatt lungfunktion eller försämrad hostkraft och sekretstagnation (till exempel kraftig fetma, neuromuskulära sjukdomar eller flerfunktionshinder) 

Biverkningar av influensavaccin 

Till gravida rekommenderar man ett inaktiverat vaccin mot säsongsinfluensa som skyddar mot fyra olika typer av influensavirus, två A-typer och två B-typer. Eventuella biverkningar efter vaccination med denna typ av influensavaccin är oftast milda och relativt snabbt övergående. Vanliga biverkningar innefattar rodnad, svullnad och ömhet på injektionsstället. Feber, frossa, huvudvärk, muskel- och ledvärk kan också förekomma. 

Varför kan gravida bli svårare sjuka i influensa? 

Det är troligen flera olika faktorer som inverkar och ger en ökad risk för svår sjukdom.  Dels sker förändringar i immunförsvaret hos den gravida, dels gör det växande fostret att lungkapaciteten blir något lägre hos mamman. Det senare spelar ingen roll vid lindrigare luftvägsinfektioner, men det kan ha betydelse vid svårare infektioner som influensa. 

Vilka fördelar finns det med en vaccination? 

Tillgängliga data har inte visat på några risker för foster eller den gravida till följd av vaccination. Flera stora studier har visat att vaccinet är säkert att ta under graviditeten. Med en vaccination skyddar den gravida både sig själv, fostret och så småningom det nyfödda barnet. Om mamman är vaccinerad så är det liten risk att hon skall insjukna och föra smittan vidare till det nyfödda barnet. Dessutom kan antikroppar efter en vaccination passera till barnet via moderkakan och även i bröstmjölken vid amning vilket kan ge ett skydd både för fostret samt barnet under de första månaderna i livet. 

Läs mer om influensa i våra artiklar

Influensavaccin

Influensasymtom

Influensa hos barn

Senast uppdaterad: 8 december 2022
Innehållet är granskat av: VaccinDirekts Läkarteam