Influensa hos barn

Liksom vuxna kan barn insjukna i influensa i ett ganska snabbt förlopp med bland annat feber, hosta, huvudvärk samt muskel- och ledvärk. Små barn kan få mer besvär med halsont och svullna halsmandlar än vuxna. Det är också vanligare att barn får symtom med magont, diarré, illamående och kräkningar. Då finns det också en ökad risk för vätskebrist.

Tiden från smitta till sjukdomsdebut är ganska kort, mellan ett till fyra dygn. Man kan vara smittsam redan något dygn innan man utvecklar symtom. Små barn som insjuknar i influensa för första gången utsöndrar mycket viruspartiklar och kan vara smittsamma längre än äldre barn och vuxna. Som en tumregel säger man att man räknas som smittsam så länge man har feber. Hosta kan kvarstå en tid efter att barnet tillfrisknat.

Små barn kan ibland drabbas av öroninflammation eller pseudokrupp i samband med en influensainfektion.

Hur smittar influensa bland barn?

Influensavirus sprids luftburet som droppsmitta vid till exempel hosta eller nysning eller kontaktsmitta genom att man tar på en yta där viruset finns, till exempel leksaker på dagis. Den torra, kalla luften på vintern är gynnsam för virusets möjlighet att spridas. En ytterligare faktor som troligen ökar smittspridningen är att man då vistas och umgås inomhus i större utsträckning.

Influensavaccin till barn

Samma inaktiverade vaccin som ges till vuxna är godkänt för barn från 6 månaders ålder. Barnen får samma dos som vuxna. Vaccinet ges intramuskulärt. Barn under 9 år behöver två doser med fyra veckors mellanrum om det är första gången som de vaccineras mot influensa.

Det finns också ett levande försvagat vaccin mot influensa som ges som nässpray. Det kan ges till barn från två års ålder och upp till 18 år. Det behövs två doser av vaccinet om barnet inte tidigare har vaccinerats mot influensa. Barn med allvarlig astma eller sänkt immunförsvar på grund av medicinering eller sjukdom bör inte ta det levande vaccinet.

Folkhälsomyndigheten rekommenderar att barn äldre än sex månader som tillhör någon riskgrupp vaccineras mot säsongsinfluensa.

Barn som är för unga för att vaccineras kan indirekt skyddas om modern har vaccinerats mot influensa under den senare delen av graviditeten. Amning kan också vara skyddande de första månaderna i barnets liv.

Läs mer om influensa i våra artiklar

Influensavaccin

Influensa hos gravida

Influensasymtom

Senast uppdaterad: 30 oktober 2021
Innehållet är granskat av: VaccinDirekts Läkarteam