Vaccinering inför resan till Egypten

Obligatoriska vaccinationer

Gula febern

Endast om du inom 6 dagar (dvs vistelse, transit >12h) anländer från områden med gula-febern-transmission, samt vissa länder utan transmission av gula febern såsom Rwanda, Tanzania, Eritrea, Somalia och Zambia.

Rekommenderade vaccinationer

Stelkramp, difteri, kikhosta

Polio

Mässling, påssjuka, röda hund

Hepatit  A

Hepatit B (Leverinflammation)

Kolera/ETEC

Rekommendation vid längre tids vistelse i landet, backpacking, volontärarbete, bosättning etc

Tyfoid

Rabies

Rekommenderas till barn som inte kan rapportera bett, personer som utsätter sig för risk.

Bra att veta inför resan till Egypten

När du reser till Egypten bör du ha skydd mot hepatit A, stelkramp/difteri (grundskyddet), samt dukoral mot kolera/turistdiarre.

Är du i Egypten tre veckor eller mer eller om du har ett ökat riskbeteende bör du också ha skydd mot hepatit B samt tyfoid.

Tänk på att vaccinationsordinationer alltid är en fråga om avvägningar och individuella ställningstaganden. Vid våra drop-in mottagningar gör vi det enkelt för dig att i samråd med vår specialiserade personal se till att du får ett fullgott skydd inför resan till Egypten. Påbörjar du dina vaccinationer minst en månad före resan behöver du inte avstå från något skydd p.g.a tidsbrist. OBS! Du kan aldrig vaccinera dig för tidigt.

Vaccination Egypten för barn

Barn ska självfallet ha samma goda vaccinationsskydd som vuxna, de utsätts ju för samma smittorisker under sin vistelse i Egypten.

Besök någon av våra mottagningar

Detaljerade och personliga råd kan endast ges på våra mottagningar. Allmänna råd blir mycket omfattande för att inget ska glömmas bort. Kunskap om lokal sjukdomsförekomst måste sättas i relation till den resandes risktagande, resans längd och karaktär, tidigare skydd, individuella eventuella kroniska sjukdomar, allergier etc. Läkarordinationer kan således skilja sig åt från fall till fall. Vill du veta mer eller vaccinera dig innan resan till centrala Afrika är du välkommen in till någon av våra drop-in-mottagningar. Tag gärna med dig uppgifter om tidigare vaccinationer.

Sjukdomar i Egypten

Läs mer om de sjukdomar som finns i Egypten:

Hepatit A
Hepatit B
Stelkramp
Difteri
Kolera
Tyfoid

Källor:
Sweden Abroad
CDC
Foreign Travel Advice (UK)

Om vaccination      Inför ditt besök      Våra mottagningar