Efluelda – högdosvaccin mot influensa

Beskrivning av högdos-influensavaccinet Efluelda

Efluelda är ett högdosvaccin mot säsongsinfluensa som innehåller fyra gånger högre antigenmängd* än standarddosvaccin. Det är utvecklat speciellt för äldre för att erbjuda förbättrad effekt jämfört med standarddosvaccin mot influensa. Äldre har en ökad risk att bli svårt sjuka av influensa eftersom immunförsvaret försämras med åldern. Högdosvaccin har visat sig vara mer effektivt att förebygga influensafall jämfört med standarddos influensavaccin.

Är Efluelda ett beprövat vaccin?

Efluelda är ett effektivt och beprövat vaccin som har använts i USA sedan 2009 och har funnits i Europa sedan 2020. Över 240 miljoner doser av högdosvaccinet har distriburerats världen över sedan lansering. Studier som omfattar flera influensasäsonger och många miljoner vaccinerade individer över 65 års ålder har bekräftat att högdos-influensavaccin är överlägset standarddosvaccin i att förebygga komplikationer av influensa tex lunginflammation, och sjukhusinläggning pga hjärtkärlsjukdomar.

Hur fungerar vaccinet Efluelda?

Efluelda ges intramuskulärt, vanligtvis i överarmen men kan också ges subkutant. Efter vaccinationen bygger kroppens immunförsvar normalt upp ett skydd under 1-2 veckor. Vaccinet skyddar under influensasäsongen. Influensavirus förändrar sig från år till år och därför uppdateras säsongsinfluensavaccinerna årligen. Därför är det viktigt att vaccinera sig mot säsongsinfluensan varje år.

Vilka är de vanligaste biverkningarna av vaccinet Efluelda?

De vanligaste biverkningarna av vaccinet är smärta vid injektionsstället, ledvärk, huvudvärk och sjukdomskänsla. Biverkningar uppstår och försvinner vanligtvis inom tre dagar efter vaccinationen.

Vem kan vaccinera sig med Efluelda?

Individer som är 60 år eller äldre.

Äldre har en ökad risk att bli sjuk av influensan

Äldre har sämre förmåga att utveckla ett robust immunsvar efter vaccination på grund av sitt svagare immunsystem. En influensainfektion kan starta en kedjereaktion i kroppen och ökar risken att drabbas av exempelvis stroke och hjärtattack. Influensavaccin skyddar både mot säsongsinfluensa och dess komplikationer.

* Ett vaccin innehåller antigen. Antigen är ett eller flera ämne som stimulerar immunförsvaret att bygga upp ett immunsvar.

Om vaccination      Våra mottagningar      Boka tid