Covid-19

Covid-19 – Corona virus disease 2019

Viruset som orsakar sjukdomen Covid-19

Sjukdomen Covid-19 är en virusinfektion som sprids av coronaviruset SARS-CoV-2. Det finns många olika typer av coronavirus där vissa bara orsakar vanliga förkylningar medan andra varianter som SARS, MERS och Covid-19 kan orsaka allvarligare infektioner.

SARS-CoV-2 kan, liksom andra virus, mutera och förändras så att det uppstår nya varianter av viruset. WHO har givit de olika mutationerna för SARS-CoV-2 benämningar från det grekiska alfabetet som beta, gamma, delta och omikron.

Smittovägar för Covid-19

SARS-CoV-2 är framför allt en luftburen infektion som kan smitta från djur till människa och från människa till människa.

Sjukdomen omfattas av smittskyddslagen. Vi behöver alla hjälpas åt för att bromsa smittspridningen genom att följa officiella rekommendationer. Det kan till exempel handla om att hålla avstånd, vara noggrann med handhygien och när det rekommenderas använda ansiktsmask. Det är också viktigt att alla som kan vaccinerar sig.

Om du har blivit smittad så behöver du isolera dig i minst sju dagar men längre tid om du har fortsatta symtom. Du ska ha varit symtomfri i minst två dagar innan du kan återgå till skola eller arbete. Vill du veta mer om hur du kan skydda dig själv och din omgivning så hänvisar vi till Folkhälsomyndighetens hemsida.

Inkubationstid för Covid-19

Tiden från det att man blir smittad tills man uppvisar symtom, så kallad inkubationstid, är oftast 2-14 dagar för Covid-19. De flesta insjuknar runt den femte dagen efter smittotillfället.

Covid-19 symptom

Vanliga symtom på Covid-19 är feber, hosta, trötthet, andningsbesvär, huvudvärk, halsont, snuva, muskel- och ledvärk och illamående eller diarré. En del får nedsatt smak- och luktsinne. De allra flesta blir bara lindrigt sjuka, men några får svåra besvär som kräver sjukhusvård. I vissa fall krävs även intensivvård och dödsfall förekommer.

Vill du läsa mer om antal bekräftade Covid-19 fall, vaccinationstäckning av Covid-19 vaccin och annan statistik länkad till SARS-CoV-2 så kan du ta del av Folkhälsovårdsmyndighetens statistik här.

Covid-19 vaccin

Det finns ingen botande behandling mot Covid-19 och det är viktigt att vaccinera sig i förebyggande syfte. Ett flertal olika vaccin mot sjukdomen har tagits fram. I Sverige är det just nu Pfizer BioNTechs Comirnaty och Modernas Spikevax som används. Samtliga vaccin ges intramuskulärt.

VaccinDirekts enheter som vaccinerar mot Covid-19

VaccinDirekt vaccinerar mot Covid-19 på särskilt upprättade enheter i upphandlade regioner. För mer information om detta och om hur du bokar – läs här.

Källa:
Folkhälsomyndigheten

Vaccination mot covid-19