Covid-19

Covid-19 (Corona virus disease 2019)

Sjukdomen Covid-19 är en virusinfektion som sprids av coronaviruset SARS-CoV-2. Det finns flera olika coronavirus, vissa orsakar vanliga förkylningar medan varianterna SARS och MERS kan orsaka allvarligare infektioner. SARS-CoV-2 är framförallt en luftburen infektion. Den kan smitta från djur till människa även om det inte är vanligt. Det kallas zoonos och man tror att det var så smittan först uppkom. Under 2020 spreds SARS-CoV-2 viruset efter ett utbrott i Kina över hela världen och orsakade en pandemi. Liksom andra virus kan SARS-CoV-2 förändras så att det uppstår nya varianter. Sådana nu förekommande så kallade mutationer har av WHO fått benämningen alpha, beta, gamma och delta.

Tiden från det att man blir smittad tills man uppvisar symtom, så kallad inkubationstid, är oftast 2-14 dagar. De flesta insjuknar runt den femte dagen efter smittotillfället. Vanliga symtom är feber, hosta, trötthet, andningsbesvär, huvudvärk, halsont, nästäppa, snuva, muskel- och ledvärk och illamående eller diarré. En del får nedsatt smak- och luktsinne. Många blir lindrigt sjuka, men en del får svåra besvär som kräver sjukhusvård och i vissa fall intensivvård. Dödligheten internationellt beräknas utifrån den data som finns tillgänglig för närvarande till 0,5-1% och äldre personer löper större risk för svår infektion.

Det finns i nuläget ingen botande behandling mot Covid-19. För de som sjukhusvårdas behövs ofta syrgasbehandling. Kunskapen om sjukdomen ökar successivt och man har noterat att många svårt sjuka har en ökad risk för blodproppar. Därför är det vanligt att dessa patienter behandlas förebyggande med blodförtunnande medicin. Även kortisonbehandling för att dämpa inflammation tycks ha positiv effekt i svåra fall.

Sjukdomen omfattas av smittskyddslagen. Alla behöver hjälpas åt för att bromsa smittspridningen genom att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Om man blivit smittad behöver man isolera sig i minst sju dagar, längre om man har fortsatta symtom. Man skall ha varit symtomfri minst två dagar innan man kan återgå till skola eller arbete.

Covid-19 vaccin

På kort tid har flera olika vaccin mot sjukdomen tagits fram. Två av vaccinerna som  används i Sverige bygger på en teknik baserad på mRNA som initialt togs fram på 1990-talet, bland annat i hopp om att hitta ett vaccin mot sjukdomen Ebola. Hos dessa vaccin är det den vaccinerade själv som producerar det främmande ämnet (antigenet) som immunförsvaret reagerar på. Effektiviteten är hög i de studier som har publicerats.  Vaccinet Comirnaty från Pfizer och BioNTech ges i två doser med sex till sju veckors intervall mellan doserna beroende på vilken region i Sverige man vaccineras i (minsta intervall 21 dagar) och Modernas vaccin ges i två doser med minst fyra veckors intervall mellan doserna.

Astra Zenecas vaccin Vaxzevria används för närvarande till personer över 65 år i Sverige . Här används ett ofarligt adenovirus som bärare av genetisk information från coronaviruset. Vaccinet ges i två doser med 9-12 veckors intervall.

Samtliga vaccin ges intramuskulärt. Det är ännu inte känt hur länge skyddet kvarstår efter vaccination.

VaccinDirekt har ett avtal med Region Stockholm och vaccinerar mot Covid-19.

Bokning sker endast via appen Alltid Öppet, ladda ner och boka själv en tid.

Alla frågor om Covid-vaccination hänvisas till 1177.

Källa:
Folkhälsomyndigheten

Information om Covid-19 Fästingbussen Våra mottagningar