Covid-19

Covid-19 – Corona virus disease 2019

Viruset som orsakar sjukdomen covid-19

Sjukdomen covid-19 är en virusinfektion som sprids av coronaviruset SARS-CoV-2. Det finns många olika typer av coronavirus där vissa bara orsakar vanliga förkylningar medan andra varianter som SARS, MERS och covid-19 kan orsaka allvarligare infektioner. SARS-CoV-2 kan, liksom andra virus, mutera och förändras så att det uppstår nya varianter av viruset. WHO har givit de olika mutationerna för SARS-CoV-2 benämningar från det grekiska alfabetet som beta, gamma, delta och omikron.

VaccinDirekts enheter som vaccinerar mot Covid-19

VaccinDirekt vaccinerar mot Covid-19 i Region Stockholm och Region Västra Götaland. För mer information om detta och om hur du bokar – läs här.

Region Stockholm – Vaccinering mot covid-19

Vi vaccinerar mot covid-19 på alla våra mottagningar i Stockholm.
Boka tid i appen ’Alltid Öppet’.

1) VaccinDirekts alla mottagningar i Stockholms län

Region Västra Götaland – Vaccinering mot covid-19 – drop in och bokade tider.

Vi vaccinerar mot covid-19 på våra mottagningar i Västra Götaland
1) VaccinDirekt på Vasagatan 60 – Mån, Tis, Ons, Tor, Fre, Lör – Drop in på vardagar eller Boka tid
2) VaccinDirekt vid Redbergsplatsen – Mån, Tis, Ons, Tor, Fre – Boka tid
3) VaccinDirekt Mölndals Galleria – Mån, Tis, Ons, Tor, Fre – Boka tid

Smittovägar för Covid-19

SARS-CoV-2 är framför allt en luftburen infektion som kan smitta från djur till människa och från människa till människa. Sjukdomen omfattas av smittskyddslagen. Vi behöver alla hjälpas åt för att bromsa smittspridningen genom att följa officiella rekommendationer och vaccinera oss.

Om du har blivit smittad så behöver du isolera dig i enlighet med Folkhälsomyndighetens direktiv. Vill du veta mer om hur du kan skydda dig själv och din omgivning så hänvisar vi till Folkhälsomyndighetens hemsida.

Inkubationstid för Covid-19

Tiden från det att man blir smittad tills man uppvisar symtom, så kallad inkubationstid, är oftast 2-14 dagar för Covid-19. De flesta insjuknar runt den femte dagen efter smittotillfället.

Covid-19 symptom

Vanliga symtom på Covid-19 är feber, hosta, trötthet, andningsbesvär, huvudvärk, halsont, snuva, muskel- och ledvärk och illamående eller diarré. En del får nedsatt smak- och luktsinne. De allra flesta blir bara lindrigt sjuka, men några får svåra besvär som kräver sjukhusvård. I vissa fall krävs även intensivvård och dödsfall förekommer.

Vill du läsa mer om antal bekräftade Covid-19 fall, vaccinationstäckning av Covid-19 vaccin och annan statistik länkad till SARS-CoV-2 så kan du ta del av Folkhälsovårdsmyndighetens statistik här.

Covid-19 vaccin

Det finns ingen botande behandling mot Covid-19 och det är viktigt att vaccinera sig i förebyggande syfte. Ett flertal olika vaccin mot sjukdomen har tagits fram och samtliga covid-19  vaccin ges intramuskulärt. För att du ska få ett gott skydd behöver du flera doser vaccin inom ett visst intervall. För korrekt och uppdaterad information om intervall tider mellan olika doser och olika vaccin hänvisar vi till 1177.

Covid-19 vaccin dos 1-4

Alla som är 12 år eller äldre kan få vaccin mot covid-19. Det behövs minst två doser vaccin för att få ett bra skydd mot att bli allvarligt sjuk i covid-19. Alla över 18 år rekommenderas minst en påfyllnadsdos.För för den allra senaste information i din region om vem som erbjuds påfyllnadsdoser hänvisar vi till 1177 där du väljer din region och tar del av den senaste informationen.

Källa:
Folkhälsomyndigheten

Vaccination mot covid-19