Apkoppor

Senast uppdaterad: Tis 22 Augusti, 2023
Granskad av: VaccinDirekts Läkarteam
Medicinskt granskad

Apkoppor och apkoppsvaccin

Apkoppor är en virussjukdom som orsakas av apkoppsvirus, en art av ortopoxvirus. Sjukdomen har stora likheter med smittkoppor, en sjukdom som utrotades globalt 1980. Likt smittkoppor kännetecknas sjukdomen av små blåsor på kroppen. Det finns vaccin mot apkoppor, men inget som finns tillgängligt för allmänheten i dagsläget.

Apkoppor är enligt smittskyddslagen en allmänfarlig och smittspårningspliktig sjukdom, dvs alla fall av apkoppor ska anmälas till smittskyddsläkaren i regionen och till Folkhälsomyndigheten.

Hur blir man smittad av apkoppor?

Apkoppor smittar från djur till människa och människa till människa genom framförallt nära fysisk kontakt med någon som är infekterad. Fysiska sexuella kontakter eller andra nära hudkontakter utgör särskild risk. Det har också förekommit ett mindre antal fall med indirekt spridning, till exempel via sängkläder, handdukar, sexleksaker m.m. som en person med apkoppor har varit i kontakt med. Sannolikt kan viruset även spridas via luftvägarna, skadad hud (och då även via små skador som inte syns). Alla potentiella smittvägar är ännu inte helt klarlagda.

Vad är inkubationstiden för apkoppor?

Inkubationstiden är vanligtvis 6–13 dagar men kan sträcka sig från 5 till 21 dagar.

Vilka symptom ger apkoppor?

Symtomen på apkoppor är ofta relativt milda, men kan orsaka smärta och obehag. Vanliga symptom är blåsor på kroppen och i munnen, feber, svårigheter att äta och dricka, problem med avföring, svårigheter att kissa och svullna lymfkörtlar.

Sjukdomsförloppet delas in i två delar. Först den invasiva perioden som varar i 0-5 dagar med feber, intensiv huvudvärk, svullnad av lymfkörtlar, muskelvärk och brist på energi. Hudutslagen uppträder oftast inom 1-3 dagar efter febern. Blåsorna uppträder oftast på ansikte, handflator, fotsulor och munslemhinnor, men utslag på samtliga kroppsytor är möjligt.  Symptomen varar vanligtvis i 2 till 4 veckor.

Hur vet man att man har apkoppor?

Bästa sättet att försäkra sig att en person är smittad med apkoppor är genom ett polymerase chain reaction test, PCR-test, som är ett laboratorietest.

Vaccin mot apkoppor

Vaccination mot smittkoppor har visat sig vara 85% effektivt mot apkoppor och leda till mildare sjukdomsförlopp. Första generationens smittkoppsvaccin finns inte tillgängligt för allmänheten då sjukdomen utrotades 1980. Ett nyare och modifierat vaccin som ges i två doser togs fram för att hindra smittspridning av apkoppor 2019.

Det finns alltså ett fungerande vaccin mot apkoppor, men inget som i dag är godkänt i Europa. Sverige har under sommaren 2022 fått ett mindre antal doser av vaccinet, som är godkänt i USA och Kanada, donerat av EU.  Folkhälsomyndigheten har fått i uppdrag av regeringen att ta fram rekommendationer för hur för dessa doser ska prioriteras.

På VaccinDirekt och Fästingbussen har vi därför inte möjlighet att erbjuda vaccin mot apkoppor i dagsläget.

Det finns ingen forskning som tyder på att andra vaccin, så som vattkoppsvaccinet, skulle hjälpa mot insjuknande eller ge ett mildare sjukdomsförlopp av apkoppor.

Varför heter det apkoppor?

Viruset upptäcktes först hos apor och fick därför namnet apkoppor. Därefter har viruset framför allt hittats hos olika typer av gnagare i Central- och Västafrika.

Källa: Folkhälsomyndigheten, WHO, EMA